Kommentar

Att aborträtten rivs upp i USA får konsekvenser för hela världen

Kvinna till kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff.

Det dokument som läckte från USA:s högsta domstol i början av maj visade sig tyvärr stämma. Genom USA:s historiska beslut förlorar landets kvinnor den rätt till fri abort som de har haft i 49 år. Genom att den legendariska domen Roe mot Wade nu rivs upp, så kan staterna i fortsättningen själva stifta lagar om aborträtten och omkring hälften väntas antingen direkt eller i närtid begränsa eller helt förbjuda abort.

Det är chockartat att ett så stort, tongivande och demokratiskt land som USA nu berövar kvinnor möjligheten att bestämma över sina egna kroppar. I första hand kommer detta att direkt drabba USA:s fattiga kvinnor som kommer att behöva resa – ibland långväga – till en annan stat för att få abort. De har ofta inte råd med resan och aborten i sig kan kosta tusentals kronor. Detta kommer att leda både till fler illegala aborter och att fler oönskade barn föds. Kvinnor kommer att få ge upp sina framtidsdrömmar om frihet, egenmakt och utbildning.

Men det slutar inte där. USA:s fria aborträtt har varit ett föredöme för resten av världen. Nu får abortmotståndare i alla länder vind i seglen. Dels kan det drabba kvinnor i länder där abortbegränsningar redan diskuteras, som Ungern, Ryssland och Kina. Dels blir det svårare för de kvinnorättsaktivister som kämpar mot omänskligt hårda abortlagar i länder som Polen och Malta. Också länder där kvinnor nyss fått rätt till abort – som Irland och flera länder i Latinamerika – kan få för sig att tänka om.

Även svenska abortmotståndare kan se sin chans. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har tidigare vacklat i abortfrågan vilket Kvinna till kvinna visar i en genomgång av partiernas jämställdhetspolitik inför valet 2022. Tidigare har dessa partier förlorat på att driva förslag om abortbegränsningar, men med det amerikanska abortförbudet i ryggen kan de se en ny öppning.

Vi kan aldrig acceptera att kvinnor berövas rätten att bestämma över sina egna kroppar. Vi kräver att kvinnor världen över får tillgång till säkra aborter och möjlighet att kunna planera sitt barnafödande. Vare sig det är i USA eller någon annanstans.

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare i Kvinna till kvinna

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV