Nyheter

Arbetsmarknadspolitiken fungerar om den riktas rätt

Annika Sundén, tidigare analyschef på Arbetsförmedlingen och rapportförfattare.

#val22 Långtidsarbetslösheten har ökat. Men med kraftfulla och riktade arbetsförmedlingsinsatser kan den grupp som idag står utanför arbetsmarknaden komma ut i arbete. Digitalisering och privatisering av Arbetsförmedlingens verksamhet är dock inte rätt väg att gå, visar en ny rapport.

Arbetslösheten sjunker och efterfrågan på arbetskraft är stor. Det finns många lediga jobb i Sverige. Det har också funnits många lediga platser hos Arbetsförmedlingen under året. Men det finns en grupp som inte kommer in på arbetsmarknaden och den gruppen växer.

Det framkommer i en ny rapport, som Annika Sundén, tidigare analyschef på Arbetsförmedlingen, har skrivit på uppdrag av Vänsterpartiet.

De som befinner sig utanför arbetsmarknaden sedan en längre tid är idag fler än tidigare. 164 000 personer hade i maj varit arbetslösa i ett år eller längre. Flest av dem är utrikes födda kvinnor, men även personer med funktionsnedsättning har svårare att få jobb. Och klyftorna på arbetsmarknaden fördjupades under coronapandemin.

Men det är inte omöjligt att ge dessa grupper möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det krävs bara intensiva arbetsförmedlingsinsatser.

De insatser som arbetsmarknadspolitiken innehåller, såsom förmedlingsinsatser – stöd i jobbsökande och matchning -, utbildning och subventionerade anställningar och praktik, menar rapportförfattaren fungerar om de används rätt.

Enligt Sundén bör man undvika insatser i tidig arbetslöshet för individer med stark ställning på arbetsmarknaden, utan ta till det först när de personerna riskerar långtidsarbetslöshet. Istället behövs beprövade insatser som riktas mot gruppen som fastnat i långtidsarbetslöshet. Och det kan behövas flera insatser parallellt, men det fungerar.

Neddragningarna i myndigheten Arbetsförmedlingen och dess verksamhet de senaste åren och satsningarna på att ersätta faktisk närvaro med digitala lösningar och privat matchning fungerar däremot inte för de som står längst bort från arbetsmarknaden, enligt rapportförfattaren.

För att arbetsmarknadspolitiken ska fungera, menar Vänsterpartiet, kan den inte läggas i händerna på privata aktörer. Partiledare Nooshi Dadgostar och Ali Esbati, ekonomiskpolitisk talesperson för partiet skriver i en debattartikel i Dagens nyheter (30/6) att ”privatiseringen av Arbetsförmedlingen måste stoppas”.

De vänder sig mot omstöpningen av Arbetsförmedlingen de senaste åren, som inneburit mindre pengar till myndigheten och att förmedlingsinsatser köpts upp av privata aktörer, och vill att staten tar tillbaka kontrollen.

Lokal närvaro och likvärdig service måste också gälla över hela landet.

FAKTA/Arbetslösheten

I maj 2022 har drygt 164 000 personer varit arbetslösa 12 månader eller längre, alltså nästan 50 procent av alla arbetslösa, enligt Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med cirka 15 000 personer sedan före pandemin.  Även om långtidsarbetslösheten sakta sjunker, blir de genomsnittliga tiderna i arbetslöshet för gruppen allt längre. Antalet som varit arbetslösa 24 månader och längre fortsätter att öka och är nästan 100 000 personer i maj 2022, motsvarande 60 procent av de långtidsarbetslösa.