Evenemang

Undervärderingen av kvinnodominerat arbete

ONSDAG 7 SEPTEMBER, STOCKHOLM+ONLINE

Kan Sverige visa på en väg framåt för lika lön för likvärdigt arbete?
Lika lön för likvärdigt arbete är ett av delmålen i FN:s Agenda 2030. När SCB årligen rapporterar om den statistiska lägesbilden över genomförandet av Agenda 2030, saknas dock uppgifter om hur arbetet med lika lön för likvärdigt arbete fortskrider.
Syftet med detta seminarium är att diskutera hur Sverige kan utarbeta en metod som bättre än dagens statistik kan beskriva utvecklingen mot Agendans delmål om lika lön för likvärdigt arbete. Det handlar därmed om att finna alternativ till vad som sker idag, nämligen att befintlig lönestatistik tillämpas på ett felaktigt sätt.
Underlag för diskussionen är Jämställdhetsmyndighetens rapport Ekonomisk jämställdhet, som publicerades tidigare i år.
Seminariet är indelat i två block. Det första delen fokuserar på policyperspektivet och det andra på frågor som statistik och metod.

Medverkande:
Lise Bergh, ordförande för Kommissionen för jämställda livsinkomster
Eberhard Stüber och Lena Johansson, sakkunniga som medverkat vid Jämställdhetsmyndighetens rapport
Peter Wikström, avdelningschef på Jämställdhetsmyndigheten
Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
Anita Nyberg, professor emerita i genusvetenskap vid Stockholms universitet
Charlotta Undén, förhandlare på Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Joa Bergold, utredare på LO
Moderator: German Bender, utredningschef på Arena Idé

Undervärderingen av kvinnodominerat arbete
ONSDAG 7 SEPTEMBER
KL. 11:00–12:15
Barnhusgatan 4 i Stockholm eller digitalt på Facebook.
Anmäl dig här.
Evenemang av Arena Idé

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV