Krönika

Högerkonservativa sviker både klimatet och Ukraina

Jytte Guteland, Eu-parlamentariker för Socialdemokraterna.

EU-parlamentet har röstat ja till att klassificera kärnkraft och fossilgas som hållbara inom EU:s taxonomi. ”Det innebär mer investeringar i fossil infrastruktur… och låser in oss i ett fossilberoende i årtionden.”, skriver Jytte Guteland som är rejält besviken på EU:s vägval i klimatpolitiken.

Förra veckan röstade Europaparlamentet för att klassificera kärnkraft och fossilgas som hållbara inom EU:s taxonomi. Tillsammans med de högerextrema röstade Liberalerna (L), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) för denna ”greenwashing”. Det innebär mer investeringar i fossil infrastruktur som kan komma att transportera rysk gas och låser in oss i ett fossilberoende i årtionden.

Nu blir det mindre investeringar i solenergi och vindkraft och mindre bioenergi från svenska skogar – precis det som behövs för att snabbt ställa om och göra oss oberoende av Ryssland.

En stor majoritet av de experter som hjälpte EU-kommissionen, många från näringslivet och finansbranschen själva, vädjade även de om att inte urholka taxonomin. De såg risken med att småsparare aldrig skulle kunna ha förtroende för ett system som jämställer kärnkraft med solenergi och ställer lägre krav på biogas från avfall än fossilgas från oljeborrning. Trots det väljer de högerkonservativa att föra Europa rakt in i ytterligare fossilbereonde.

Grön innovation och omställning behöver skyndas på här och nu för att vi ens ska ha en chans att nå målen i Parisavtalet.

Forskarvärlden är tydlig: Grön innovation och omställning behöver skyndas på här och nu för att vi ens ska ha en chans att nå målen i Parisavtalet. Här är också den progressiva sidan av politiken tydlig med att man lyssnar på forskningen och tar ansvar för att stoppa den globala upphettningen.

Putins folkrättsvidriga invasion av Ukraina har också visat på vikten av att ställa om snabbare för att göra sig kvitt det ryska energiberoendet. Vi hör också representanter för Ukrainas regering vädja om att inte stämpla rysk gas som hållbar. Att klassificera naturgasen som hållbar i åratal framöver öppnar upp för en större marknad för rysk gas – än är vi långt ifrån att göra oss oberoende och sanktionerna räcker inte till.

Sist men inte minst skriker föregångarna i näringslivet efter en politik som på riktigt ger morötter till de som går först i den gröna omställningen. Den gröna nyindustrialiseringen bygger på att industrin ges rätt incitament att satsa på gröna innovativa lösningar snarare än att låsa sig i klimatskadliga gamla hjulspår; inte heller här har vi råd att tappa momentum.

vi ger inte upp, vi fortsätter på nya fronter för att få med oss EU i progressiv riktning fri från rysk fossil gas

Nu står hela taxonomins framtid, som skulle vara verktyget för att få igång de gröna investeringarna, på spel. Kanske utvecklas andra verktyg i privata sektorn. Oavsett vad blir detta ett stort hinder mot att snabba på omställningen på allvar.  Men vi ger inte upp, vi fortsätter på nya fronter för att få med oss EU i progressiv riktning fri från rysk fossil gas.

Jytte Guteland är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och återkommande EU-krönikör i Fempers nyheter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV