Nyheter

Mänskliga kvarlevor på KI – samtal med berörda

An image made with 3d software so not a photo of a real skull.

TISDAG 20 SEPTEMBER 2022 KL. 16:00–17:30

Karolinska Institutet har, likt många andra svenska universitet, en samling med mänskliga kvarlevor. Här finns kvarlevor från bland annat Afrika, Finland, Grönland, Latinamerika och Sápmi. Det väcker många frågor, inte minst bland de grupper vars anfäder och anmödrar finns i samlingarna.
Återbördande av kvarlevor har skett vid några tillfällen. Men de kvarlevor som finns kvar, vad ska hända med dem? Hur ska berörda grupper få reda på vilka kvarlevor Karolinska institutet har i sina samlingar? Vilka känslor väcker själva tanken på att någon av ens anfäder eller anmödrar finns i arkiv i Stockholm? Vilka förväntningar finns vad gäller återbördande av kvarlevor från Karolinska Institutet?

Vi har bjudit in till ett samtal med representanter för berörda grupper och andra aktörer:
• Afrosvenskarnas riksorganisation, Yonnas Seyoum
• Karolinska Institutets etikråd, Gert Helgesson
• Kommittén för återlämnandet av finska kvarlevor, Stellan Beckman
• Latinamerikagrupperna, Carmen Blanco Valer
• Läkare mot rasism
• Svenska kyrkan, Kaisa Syrjänen Schaal
• Umeå universitet
Eva Forsgren, Amnesty Sápmi, är moderator.
Tid: Tisdag den 20 september, klockan 16.00-17.30.
Plats: Biograf Zita i Stockholm

Arrangörer är Amnesty Sápmi och Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet

Mänskliga kvarlevor på Karolinska Institutet – samtal med berörda grupper
TISDAG 20 SEPTEMBER
KL. 16:00–17:30
Zita Folkets Bio
Obs! Begränsat antal platser. Boka din biljett via länken.
Evenemang av Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism och Amnesty Sápmi

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV