Nyheter

Presidentorder om abort i USA

Aborträttsaktivister framför Vita huset 9 juli 2022.

USA:s president Joe Biden har undertecknat en order som uppmanar myndigheter att vidta åtgärder för att skydda tillgången till aborter och integriteten för patienter som söker reproduktiva hälsotjänster.

Efter Högsta domstolens beslut som upphävde Roe mot Wade har många demokrater pressat presidenten att göra mer för att skydda aborträtten.

– Detta är ögonblicket att återställa de rättigheter som har tagits ifrån oss och ögonblicket att skydda vår nation från en extremistisk agenda, sade Joe Biden i Vita huset innan han undertecknade ordern som beskriver de åtgärder som hans administration kommer att vidta.

Fredagens (8 juli) order innebär att hälsominister Xavier Becerra och sjukvårdsdepartementet ska inkomma med en rapport inom 30 dagar. I den ska det framkomma vilka ytterligare åtgärder som myndigheten kan vidta för att skydda och utöka tillgången till preventivmedel och aborter, inklusive ett abortpiller.

Biden efterlyste också skapandet av en arbetsgrupp som ska titta på tillgången till reproduktiv hälsovård och vilket skydd kvinnor som reser över statliga gränser för att få tillgång till kliniska aborttjänster ska ha.

Dessutom har Riksåklagarmyndigheten fått i uppdrag att ge hjälp till de delstater som erbjuder rättsligt skydd till patienter som bor utanför delstatsgränsen samt vårdgivare.

Justitieministern Merrick Garland och Vita husets jurister kommer också att sammankalla privata advokater som är beredda att erbjuda gratis juridiska tjänster, samt advokatsamfund och allmänna intressegrupper för att uppmuntra till juridiskt stöd till patienter, sjukvårdspersonal och andra grupper som erbjuder reproduktiva tjänster.

För närvarande har nio delstater nästan helt förbjudit abort, och fler förväntas följa efter. Många republikanska lagstiftare i dessa delstater diskuterar möjligheten att förhindra människor från att resa över delstatsgränserna för att få en abort. Om sådana planer antas återstår att se.

En av nyckelteknologierna som skulle kunna användas för att spåra människor som försöker passera statens gränser, är automatiserade läsare av registreringsskyltar. En teknologi som används mycket av både av polisstyrkor och privata aktörer över hela USA.

Dataskyddsexperter har sedan Roe mot Wade varnat för att personers digitala fotavtryck så som betalningstransaktioner, sökhistoria online och privata emails kan användas som bevis mot kvinnor som vill göra abort och vädjar till teknikjättar som Google att se över deras policy för datainsamling.