Nyheter

Påven Franciskus öppnar upp för kvinnor 

Syster Natalie Becquart är en av de kvinnor som har fått en administrativ tjänst i Vatikanen som en del av påve Franciskus reformarbete.

Påven kommer att inkludera kvinnor i urvalskommittén för biskopar. I en stor intervju med Reuters sade påven att ”två kvinnor kommer att utses för första gången till kommittén som väljer biskopar”.

I intervjun som gjordes den 2 juli i Vatikanen sade inte påven vem han vill utse eller när deras utnämning skulle tillkännages officiellt, utan han sade istället att han var öppen för att ge kvinnor en möjlighet.

Det slutliga beslutet när det gäller att utse biskopar ligger hos påven, och han är fri att välja vem han vill. Vanligtvis förmedlar påvens representant i ett land rekommendationer och dokumentation om lämpliga kandidater till Vatikanen.

Biskopsdömet diskuterar sedan utnämningen i en vidare process och tar en omröstning. Efter att ha presenterats rekommendationerna fattar påven slutligen beslutet.

Påvens avsikt att utöka ledarskapsmöjligheter för kvinnor följer den nya konstitutionen som omstrukturerar Vatikanens centralregering.

Konstitutionen fastslår att varje medlem av de troende kan leda Vatikanens domstolar eller andra organ utifrån deras särskilda kompetens.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV