Nyheter

Behandling för depression fungerar sämre för kvinnor 

Behandling för depression fungerar sämre på kvinnor.

Även om det finns behandlingar för depression, fungerar ibland dessa behandlingar inte för många som använder dem. Allra sämst fungerar de för kvinnor som har fått diagnosen depression. Nu har forskare tittat närmare på varför behandling för depression fungerar sämre på kvinnor.

Kvinnor upplever högre frekvens av depression än män, men orsaken till denna skillnad är okänd, vilket ibland gör deras sjukdomar mer komplicerade att behandla.

Tidigare analyser inom studiet av accumbenskärnan (nucleus accumbens) – centrum i hjärnan för välbehag, glädje och tillfredsställelse, ibland kallad hjärnans ”njutningscenter” – visade att olika gener slogs på eller av hos kvinnor, men inte hos män med diagnosen depression. Dessa förändringar kan ha orsakat symtom på depression, eller alternativt kan upplevelsen av att vara deprimerad ha förändrat hjärnan.

För att skilja mellan dessa möjligheter studerade forskarna möss som hade upplevt negativa sociala interaktioner, vilket inducerar starkare depressionsrelaterat beteende hos kvinnor än män.

När forskarna experimentellt ökade proteinet i Rgs2-genen i accumbenskärnan hos mössen, vände de effektivt effekterna av stress på dessa honmöss, och noterade att socialt tillvägagångssätt och matpreferenser ökade till nivåer som observerades hos honor som inte upplevde någon stress.

Nucleus accumbens är viktig för motivationen, responsen på givande upplevelser och sociala interaktioner – faktorer som alla påverkas av depression.

Studien har genomförts av forskare vid University of California, Davis i samarbete med forskare från Princeton University, Mount Sinai Hospital och Laval University i Quebec och har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Biological Psychiatry.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV