Nyheter

Riksdagspartierna och sexualpolitiken

#val22 Ottar har gjort en sexualpolitisk valguide inför riksdagsvalet 2022. Här framkommer hur riksdagspartierna ställer sig till hedersbrott, förlossningskrisen, feministisk utrikespolitik, omvändelseterapi, juridiskt kön, fler vårdnadshavare än två och gratis mensskydd.

Ottar, RFSU:s sexualpolitiska tidskrift, har tagit fram en sexualpolitisk valguide 2022. Alla riksdagspartier har fått svara på sju frågor. Fempers nyheter har gjort en sammanställning av svaren.

På frågan ”vad vill ni göra för att förebygga hedersbrott?”, svarade Moderaterna (M) att de vill införa en särskild brottsrubricering för hedersbrott. Vänsterpartiet (V) lyfte behovet av stöd till de som utsätts. Flera andra partier vill öka kunskapen om hedersrelaterat våld. Miljöpartiet (MP) vill satsa på kunskap för att förebygga hedersbrott medan Kristdemokraterna (KD) vill införa en specialenhet mot tvångsäktenskap hos polisen.

Ska omvändelseterapi förbjudas? Det anser Liberalerna (L) som ser ”mycket allvarligt på så kallad omvändelseterapi, och verkar i riksdagen för ett förbud”. Socialdemokraterna (S) säger sig ”beredda att vidta fler åtgärder mot omvändelseterapi”. MP kallar det ett ”oacceptabelt ingrepp”. Centerpartiet (C) och M säger ja till ett förbud. KD och Sverigedemokraterna (SD) nej.

Gratis mensskydd säger MP och V ja till. Inget av de andra partierna driver frågan på nationell nivå, men anser det fritt fram för kommunerna att fatta egna beslut.

När det handlar om förlossningskrisen vill de flesta partier se bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor och fler barnmorskor i yrket.

På frågan ”i regeringens förslag om en moderniserad könstillhörighetslagstiftning föreslås att det ska bli lättare att ändra sitt juridiska kön. Var står ni i frågan?”, svarade alla partier utom SD och KD, att de var positiva till en ändring för att förenkla möjligheten att ändra sitt juridiska kön. MP anser att det är angeläget att få på plats en ny könstillhörighetslag denna mandatperiod.

När det handlar om fler vårdnadshavare än två är V och MP positiva till att tillåta fler än två vårdnadshavare, C och L vill ge barnet rätt till umgänge med fler vuxna, men ser ”en risk att fler vårdnadshavare än två skapar svårigheter”. S inväntar en pågående utredning om föräldraskapsrättslig lagstiftning. De andra partierna är emot att ändra lagstiftningen.

På frågan om partiet vill ha och driva en feministisk utrikespolitik svarar V, MP, S, C och L ja.