Nyheter

Laskar prisad på Stockholm pride

Pia Laskar prisad av Rfsl Stockholm.

Rfsl Stockholms Gamla hjältars pris 2022 gick till feministen, forskaren och författaren Pia Laskar. Laskar får priset för ”sitt idoga arbete och engagemang i hur Hbtqi-communityt skrivs och beskrivs”.

I år gick Rfsl Stockholms pris Gamla hjältar till feministen och forskaren Pia Laskar. Priset delade ut under Stockholm pride i veckan. Laskar, filosofie doktor i idéhistoria och lektor i genusvetenskap, uppmärksammas bland annat för sin författargärning och för att ha bidragit till inkluderande kulturarvsinstitutioner genom sitt arbete vid Statens historiska museer.

Vidare hur hennes arbete kommit många till del, inte minst marginaliserade grupper samt hur det bidragit till att synliggöra hbtqi-peroners insatser för samhället, bland annat genom hennes arbete med The Unstraight Museum.

Laskar själv skriver på Instagram att hon varken känner sig gammal eller som en hjälte men uppskattar att arbete med queer historieskrivning uppmärksammas och riktar ett tack till Rfsl Stockholm för detta.

Motiveringen i sin helhet:
Gamla hjältars pris 2022
RFSL Stockholm delar ut årets Gamla hjältars pris till Pia Laskar. 
Gamla hjältars pris tilldelas en person som har gjort viktiga insatser för vårt hbtqi-community. Priset finns till för att minnas vår svenska hbtqi-historia, för att hylla personer som varit före sin tid och som genom sitt arbete både berört och inspirerat sin och kommande generationer.
RFSL Stockholm vill med Gamla hjältars pris tacka Pia Laskar för sitt idoga arbete och engagemang i hur hbtqi-communityts historia skrivs och beskrivs. Pia Laskar är filosofie doktor i idéhistoria och docent i genusvetenskap och har under de senaste decennierna varit verksam som forskare och undervisat framförallt vid Stockholms universitet och Linköpings universitet. I sin doktorsavhandling studerade hon hur föreställningar om kön, klass och ras tillsammans skapade heterosexualiteten som ideal och norm genom sexhandböcker skrivna av läkare under 1800-1910-talet. De senaste åren har Pia arbetat med metodutveckling vid Statens historiska museer för att främja inkluderande kulturarvsinstitutioner och hennes arbete har resulterat i metodboken Den outställda sexualiteten: Liten praktika för museers förändringsarbete. Sedan år 2020 har Pia arbetat som projektledare, föreläsare, workshopledare och utbildningssamordnare vid The Unstraight Museum och har därigenom spridit kunskap om marginaliserade grupper och bidragit till att ta fram strategier för att museer och kulturarvsinstitutioner inte fortsättningsvis ska presentera en fragmentarisk historieskrivning.
RFSL Stockholm vill, genom att dela ut Gamla hjältars pris till Pia Laskar, uppmärksamma hur hennes mångåriga och gedigna arbete både har bidragit till att synliggöra hbtqi-personers historiska bidrag till vårt samhälle och säkrat att hbtqi-communityt inte ska hamna i skymundan igen.