Evenemang

Finissage id:TRANS

LÖRDAG 13 AUGUSTI, NORRKÖPING

Helgen 13-14 augusti är det sista chansen att se Elisabeth Ohlsons stora utställning id:TRANS. Under finissagen medverkar Elisabeth Ohlson och samtalar med museets intendent Alexandra Kronqvist om utställningen och sitt konstnärskap.

OM UTSTÄLLNINGEN ID:TRANS
Syns du, så finns du. I historieskrivningen lyser transpersonernas berättelser med sin frånvaro. Arbetets museum visar nu den omfattande utställningen id:TRANS där bildkonstnären och fotografen Elisabeth Ohlson gör upp med detta osynliggörande.
I en serie porträtt av nu levande transpersoner och deras familjer möter vi de människor vi idag läser om, lyssnar till och möter på arbetsplatser, i skolan och vänskapskretsen. I foton, brev och videoinstallationer ges en uttömmande bild av en transpersons verklighet här och nu.
Som kontrast iscensätts även ett antal historiska gestalter. Elisabeth arbetar oftast med en dokumentär tradition i botten. Sedan adderas fiction till bilderna. Modellerna regisseras och arrangeras minutiöst, så att budskapet ska gå fram. Den mest framträdande historiska gestalten i denna utställning är drottning Kristina. Elisabeth har sedan hon själv var ung fascinerats av drottning Kristina: ”För mig var drottning Kristina en fri person som inte lät sitt kön styra sitt liv”. Elisabeth har alltid använt historia som verktyg för att bättre skildra vår samtid. Både genom valet av historiska gestalter och genom att utnyttja tekniken som renässansen och barockens målare använde för att skapa dramatik. Ge sken av att de avporträtterade står på en scen.
Under rubrikerna ”Rör inte min kropp”, Rätten till trygghet” och ”Älskade unge” förstår vi att denna berättelse bär på både tårar, smärta, kamp och ilska. Men blickarna vi möter i Elisabeths bilder är inte bortvända, kuvade eller undflyende. Inte heller arga. Istället returnerar de lugnt vår blick.
Och de är många. ”En känsla jag önskar att besökarna ska få uppleva är att i utställningsrummet är transpersoner i majoritet. När det i samhället är precis tvärt om.”
Som ett led i att nå flera med sina berättelser regidebuterade Elisabeth med föreställningen Kung Kristina på Strindbergs Intima teatern. Huvudrollen spelades av Alexa Lundberg.

OM FOTOGRAFEN
För Norrköping är Elisabeth en återkommande bildkonstnär. Norrköpings stadsmuseum har visat både Ecce Homo (1999) och In Hate We Trust (2007, en samproduktion mellan Elisabeth och stadsmuseet). I Ecce Homo lyfter Elisabeth HBT-personers liv och verklighet genom att gestalta dem i biblisk tappning. In Hate We Trust är mer direkt med åtta stora iscensättningar av hat, hets och våld som begåtts mot HBT-personer under Mångfaldsåret 2006. Fokus i de båda utställningarna är varje människas rätt att vara sig själv, en rätt som våldsverkare alltför ofta tagit ifrån personerna.
År 2005 visade Elisabeth utställningen South Africa Via Dolorosa på Arbetets museum. Även här använder hon bibliska motiv, denna gång för att skildra den fruktansvärda HIV-epidemin i Sydafrika. År 2007 tilldelades Elisabeth Arbetets museums dokumentärfotopris.

Finissage id:TRANS
LÖRDAG 13 AUGUSTI
KL. 13:00–15:00
Arbetets museum
Evenemang av Arbetets museum
Arbetets museum

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV