Intervju

Maria Sjödin ny chef för världens största hbtqi-organisation

Maria Sjödin.

Svenska Maria Sjödin är ny chef för den internationella hbtqi-organisationen OutRight Action International i New York. OutRight är världens största globala hbtqi-organisationen med anställda i 13 länder. Fempers nyheter ställde tre snabba frågor till henne.

Hur känns det att vara nytillträdd chef för världens största hbtqi-organisation?

– Jag känner mig otroligt hedrad men känner också ett stort ansvar. Det går framåt i flera länder, till exempel i Antigua där domstolen nyligen beslutade att ta bort förbudet mot samkönade relationer, men i många länder är hbtq-personer under attack. Dessutom drabbas hbtqi-personer ofta hårdare av kriser då skyddsnäten i många fall är sämre – det ser vi till exempel i Ukraina som följd av Rysslands krig.

Vad är det första du kommer att prioritera i din nya roll?

– OutRight prioriterar alltid att arbeta med organisationer inne i varje land eftersom förändring måste komma inifrån men kan accelereras med stöd från omvärlden. Hög prioritet för mig är att driva resurser till hbtqi-rörelsen globalt. När länder prioriterar bort bistånd, som i ljuset av pandemin, Ukraina eller som svar på en eventuell lågkonjunktur drabbar det också finansiering för den globala hbtqi-rörelsen. Vi ser hur hbtqi-personer i fler länder organiserar sig och då krävs en ökning av finansieringen, och nedskärningar blir ett hot. Vi såg det genom vår Covidfond som stöttat organisationer i över 100 länder att hjälpa hbtq-personer som drabbades av pandemin och samhällsnedstängningar – den allra största delen av de 3,8 miljoner amerikanska dollar som vi delat ut genom fonden kom från privata sektorn och privatpersoner.

Vad är viktigast i kampen för hbtqi-rättigheter globalt inom den närmaste framtiden?

– En viktig fråga är att motarbeta den backlash mot transpersoner som pågår från både traditionellt konservativt håll men där vi också ser delar av kvinnorörelsen delta. För OutRight som är en uttalat feministisk organisation är det viktigt att både driva transpersoners rättigheter och att motarbeta patriarkatet – frågorna hänger ihop. I många länder kan transpersoner inte få sin könsidentitet bekräftad juridiskt men där nya lagar stiftas borde det vara en självklarhet att utgå från självidentifikation, utan att som i det svenska förslaget villkora det med tillstånd från vården. Vi måste motarbeta det värsta våldet och förföljelsen men också prioritera att allas rättigheter garanteras fullt ut.

Maria Sjödin har varit tillförordnad chef för OutRight sedan september 2021 då president Joe Biden utsåg organisationens dåvarande chef Jessica Stern till särskilt sändebud för internationella hbtq-rättigheter på utrikesdepartementet. Sjödin har tidigare varit verksamhetschef på RFSL:s förbundskansli.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV