Nyheter

Valrapport: partierna och hbtqi-rättigheter

Procentsatsen i diagrammet visar i vilken utsträckning partiernas riksdagskandidater vill verka för hbtqi-reformer.

#val22 RFSL har släppt en valrapport om hur riksdagspartierna arbetar med hbtqi-frågor. Vänsterpartiet får högst betyg på hur man har agerat i riksdagen för hbtqi-personers rättigheter de senaste fyra åren. Miljöpartiet får högst betyg på den hbtqi-politik man vill genomföra framöver.

I år presenterade RFSL en valrapport under Prideveckan i Stockholm. I denna framkommer hur riksdagspartierna har röstat i hbtqi-frågor under den senaste mandatperioden, det vill säga under de senaste fyra åren, samt hur partierna ställer sig till olika reformer som skulle förbättra hbtqi-personers livsvillkor.

I den första delen görs en genomgång av de 23 riksdagsomröstningar som hållits i dessa frågor de senaste fyra åren. Den visar att Vänsterpartiet (V) är det parti som mest konsekvent har röstat för förbättringar av hbtqi-personers livsvillkor. Därefter följer Centerpartiet (C) och Liberalerna (C). Miljöpartiet (MP) och Kristdemokraterna (KD) hamnar på en delad fjärdeplats, och följs av Moderaterna (M) och Socialdemokraterna (S). Sverigedemokraterna (SD) följer långt efter.

RFSL konstaterar att det tycks vara lättare att driva hbtqi-frågor i riksdagen som oppositionsparti än som regeringsparti. Det gäller dock inte SD, som röstade för förbättringar av hbtqi-personers livsvillkor betydligt färre gånger än alla andra partier. KD som historiskt ofta röstat nej i frågor som rör hbtqi, skiljer sig i denna genomgång inte särskilt mycket från de övriga partierna.

Miljöpartiet ger starkast stöd

Den andra delen av rapporten bygger på en enkät om olika hbtqi-frågor. Den handlar bland annat om hur partierna ställer sig till en könsneutral föräldrabalk, införandet av tredje juridiskt kön och förbud för omvändelse, det vill säga reformer som skulle stärka hbtqi-personers rättigheter.

I denna del sticker MP ut som det parti, vars riksdagskandidater i allra högsta grad har röstat för reformer som stärker hbtqi-personers rättigheter. Därefter följer V, C och L. Från slutet återfinns SD, S och M.

– Det är glädjande att flera partier har förbättrat sitt resultat betydligt jämfört med när RFSL ställde liknande frågor inför förra valet, däribland Centerpartiet och Kristdemokraterna. Vi är dock oroade över att Sverigedemokraterna som samarbetsparti till en framtida regering skulle leda till att inga fler förbättringar alls kommer att kunna genomföras för hbtqi-personer i Sverige, säger Trifa Shakely förbundsordförande i RFSL i ett pressmeddelande.

Riksdagsmajoritet mot omvändelseförsök

Shakely har också goda förhoppningar om att ett förbud mot omvändelseförsök kan bli verklighet.

– Det finns också en riksdagsmajoritet som vill att det ska bli en enkel administrativ process att ändra sitt juridiska kön, där självidentifikation är utgångspunkten. Det är förvånande och nedslående att regeringen i förra veckan ändå valt att föreslå att det fortsatt ska krävas en medicinsk prövning av könsidentiteten för att ändra juridiskt kön, säger hon.

Nästan 300 personer besvarade enkäten som gick ut till 603 riksdagskandidater från riksdagens åtta partier. Inget parti presterar sämre än inför valet 2018, enligt RFSL.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV