Nyheter

Varannan italiensk kvinna trakasseras på jobbet

Kvinnor protesterar i Rom på 8 mars 2021 för bättre löner och arbetsvillkor.

Varannan kvinna är utsatt för diskriminering, trakasserier och sexistiska skämt på jobbet. Det visar en ny studie om arbete, jämlikhet och inklusion i Italien, gjord av stiftelsen Libellula.

Strax under hälften av italienskorna är på arbetsmarknaden. Det är bland de absolut lägsta siffrorna i Europa.

Nu visar alltså en ny studie att en av två av dem utsätts för icke-önskade verbala kommentarer, trakasserier och diskriminering som påverkar arbetsdagen, prestationerna och både möjligheterna och viljan att avancera på jobbet.

4300 kvinnor har deltagit i undersökningen som syftar till att ta tempen på jämställdheten på arbetsmarknaden i landet.

Det som framkommer är alarmerande siffror. En av två kvinnor, 55 procent, uppger att de har utsatts för olika former av trakasserier och/eller diskriminering på jobbet. 22 procent blivit utsatta för fysiska trakasserier, oönskad beröring och dylikt, och över hälften har fått verbala oönskade kommentarer.

Allt sammantaget gör att kvinnor aldrig kan slappna av på jobbet, utan hela tiden tänker på hur de beter sig för att minimera riskerna för att utsättas för nedlåtande kommentarer och oönskad beröring.

Många uppger att de inte vågar bemöta det de utsätts för eller säga emot.

För att komma tillrätta med situationen krävs ett djuplodande arbete med en kultur som är både sexistisk och diskriminerande, konstateras i rapporten.

– De här uppgifterna visar på en oroväckande situation när det gäller arbetsmiljön på italienska företag och borde leda till reflektion kring hur språkbruk och uppförande döljer en dimension av kvinnors professionella liv, säger  Debora Moretti, grundare och ordförande för Stiftelsen Libellula till nyhetsbyrån Ansa.

– Arbetsplatsen upplevs inte som säker, utan som en psykiskt och fysiskt ansträngande plats att befinna sig på, fortsätter hon.

Det i sin tur påverkar kvinnornas möjligheter att prestera på topp på arbetsplatsen och försvårar därmed också deras möjligheter till befordran.

Kvinnor som söker karriär och försöker klättra uppåt ses som aggressiva om de visar att de är just ambitiösa och målfokuserade. Det gäller inte minst kvinnor som befinner sig i chefspositioner. Många orkar därför inte ta sig ända upp till den högsta toppen.

I undersökningen framkommer det som länge lyfts av kvinnorättsaktivister i Italien, nämligen att det råder stor diskriminering av arbetande kvinnor som också vill bli mödrar. Närmare hälften uppger att de inte kan vara ärliga med att de är gravida på arbetsplatsen. Nästan 70 procent har tvingats avsluta sin karriär  eller avstå från avancemang när de blivit föräldrar. En del tvingas skriva under kontrakt att anställningen upphör om de blir gravida.

Samtidigt brottas Italien sedan flera år tillbaka med att det föds rekordfå barn. Landet har en negativ befolkningstillväxt.

Stiftelsen som har tagit fram rapporten arbetar nära ett nätverk av stora företag i landet, som aktivt vill arbeta mot våld mot kvinnor och diskriminering på grund av kön.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV