Nyheter

UN Women: ”Exkludering av kvinnor i Afghanistan är självsabotage”

Talibankrigare vaktar ett bostadsområde.

Det har gått ett år sedan talibanernas maktövertagande i Afghanistan. Under året har situationen för afghanska kvinnor och flickor försämrats för varje dag som gått. UN Women kallar det ”självsabotage” att kvinnor skurits bort från det offentliga livet.

Det har varit ett år med daglig och kontinuerlig försämring av situationen för afghanska kvinnor och flickor. Försämringarna omfattar alla aspekter av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter, från levnadsstandard till social och politisk status. Det konstaterar UN Women i ett uttalande på måndagen.

Afghanistan är idag det enda land i världen där flickor inte får gå på högstadiet. Det finns inte heller några kvinnor på politiska positioner, vilket innebär att de har skurits av från den politiska makten.

Kvinnor och flickor har nekats möjlighet till försörjning, tillgång till hälsovård och utbildning och möjlighet att fly från våldssituationer. Alla framsteg som uppnåtts gällande kvinnors rättigheter under tidigare år har under det senaste året totalt raderats.

”Självsabotage” kallar Sima Bahous, UN Womens verkställande direktör, det faktum att kvinnor utestängs från allt offentligt liv och i princip inte kan arbeta mer än i hemmet. Eftersom landet lider av både klimatförändringar, torka och ekonomisk kollaps, behövs alla krafter för att bygga upp landet.

UN Women avslutar sitt uttalande med en rad uppmaningar till Afghanistans de facto-myndigheter. De vill se öppna skolor för alla flickor, borttagna begränsningar för kvinnors anställning och deltagande i politiken på nationell nivå samt återkallelse av alla beslut och regler som fråntar kvinnor deras rättigheter. De villl även se ett slut på alla former av våld mot kvinnor och flickor.

UN Women vill även se att de facto-myndigheterna skyddar kvinnliga journalister, människorättsförsvarare och aktivister och ser till att de omfattas av yttrandefrihet, har tillgång till information och kan arbeta fritt och oberoende, utan rädsla för repressalier eller attacker.

Det är också viktigare än någonsin att det internationella samfundets stöd för kvinnors rättigheter och dess investeringar i kvinnorna själva fortgår, enligt UN Women, som önskar att det vid varje internationell kontakt på politisk nivå görs ansträngningar för att lyfta kvinnornas roll i landets framtid.

Läs även: 

2022-08-14 | Beväpnade talibaner skingrade kvinnodemonstration

2022-08-04 | Omvärlden har bedragit kvinnorna i Afghanistan