Debatt

Prioritera endometriosvården högre

Endometrios debuterar ofta i tonåren, men diagnostiseras i genomsnitt vid 37.

#val22: I Sverige beräknas ca 250 000 kvinnor vara drabbade av endometrios. Symptomen kan vara oerhört smärtsamma och utan behandling kan de leda till kroniska nervskador.  Feministiskt initiativs regionvalskandidater i Stockholm föreslår en satsning på området, bland annat genom att utveckla endometriosteamets verksamhet på Södersjukhuset.

Sjukdomar som primärt drabbar kvinnor och människor med livmödrar är osynliggjorda och underprioriterade inom sjukvården såväl som i medicinsk forskning. Vi ser ett tydligt mönster i hur kvinnor och alla med livmödrar prioriteras lägre än cis-män i vården. Låt oss ta sjukdomen endometrios som exempel: endometrios är vävnad som växer utanför livmodern vilket immunförsvaret inte klarar av att ta hand om, och bildar en kronisk inflammation.

I Sverige beräknas ca 250 000 personer vara drabbade av endometrios. Symptomen kan vara oerhört smärtsamma och utan behandling kan de leda till kroniska nervskador eller till och med död.

Alltför ofta avfärdas symptomen som ”vanlig” smärtsam mens och nonchaleras, trots att endometrios kan vara oerhört plågsamt och ha stor påverkan på livssituationen. Efter att ha tittat i patientnämndens handlingar har vi kunnat hitta ärende efter ärende med endometriospatienter som blivit förminskade, osynliggjorda och oempatiskt bemötta av personalen.

Det är tydligt att endometrios inte är en prioriterad sjukdom i vården när det kan ta fem och ända upp till sju år att få en fastställd endometriosdiagnos. Symptomen börjar ofta dyka upp under tonåren, men medelåldern för att få en diagnos är enligt Socialstyrelsen 37 år. Vad är det som gör att det tar så lång tid? Varför plockas inte tråden upp tidigare?

Vill vi verkligen ha en vård som tillåter att många får de första symptomen på endometrios i tonåren och där medelåldern för att få en diagnos ligger på 37 år?

Nationella riktlinjer för endometriosvård finns sedan några år, men trots det är kunskapen hos både vårdpersonal och allmänheten låg. Det drabbar patienterna. Kunskap om endometrios behöver bli bättre hos vårdpersonal för att korta utredningstiden och minska lidandet för patienterna. Men det här är också en del av ett större problem där vård för kvinnor och andra med livmödrar prioriteras lägre än vård för åkommor som i första hand drabbar cismän.

Det är både sorgligt och skrämmande att den moderatledda majoriteten i Region Stockholm inte väljer att satsa mer resurser för att komma tillrätta med den här situationen och ser till att förkorta tiden från sjukdomens utbrott till bekräftad diagnos.

Feministiskt initiativ prioriterar endometriosvården högre och det här är vad vi vill göra i Region Stockholm:
– Investera i och utveckla endometriosteamets verksamhet på Södersjukhuset
– Kunskapshöjande utbildning om endometrios för vårdpersonal
– Informationskampanj om endometrios för alla anställda i regionen, primärvården och i skolhälsovården

Karin Ploen, förstanamn på Feministiskt initiativs lista till regionvalet i Region Stockholm
Ida Adlerberth Håkansson, kandidat på Feministiskt initiativs lista till regionvalet i Region Stockholm
Emelie Häggdahl, medlem Feministiskt initiativ

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV