Nyheter

Så vill riksdagspartierna arbeta mot sexuellt våld

#val22 Hur riksdagspartierna arbetar mot sexuellt våld framkommer i en ny valkompass, framtagen av organisation Storasyster, som lanseras idag .

Storasyster, som är Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp, vill att arbetat mot mäns våld mot kvinnor och mot sexuellt våld ska stå högt på den politiska dagordningen. Och att det ska vara en fråga som partierna tar på allvar inför valet 2022.

De tre frågor som står i fokus i valkompassen är: förbättrat stöd och vård till de som utsatts för sexuellt våld, förbättrad rättsprocess och mer finansiering till verksamheter som stöttar utsatta.

– Det har varit lite svårt att få tydliga svar från partierna, säger Storasysters generalsekreterare Cecilia Bödker Pedersen till Fempers Nyheter.

– Men Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet håller tydligast med om de områden som vi lyft fram som våra viktigare valfrågor när det gäller sexuellt våld, fortsätter hon.

Storasyster arbetar med politisk opinionsbildning och har ofta kontakt med politikerna.

– Vår upplevelse är att partierna tycker att frågan om sexuellt våld och mäns våld mot kvinnor är viktigt. Samtidigt ser vi inte direkt att frågan om sexuellt våld är prioriterad i valrörelsen, konstaterar Bödker Pedersen.

Cecilia Bödker Pedersen
Cecilia Bödker Pedersen. generalsekreterare Storasyster. FOTO: Per Englund

Stora skillnader mellan S och MP

I valkompassen framkommer att de tidigare regeringskoalitionspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet skiljer sig åt när det gäller vad som bör göras.

Socialdemokraterna anser inte att särskilda sexualbrottsgrupper eller en obligatorisk specialistutbildning om sexualbrott bör införas inom polis- och åklagarmyndigheten, utan att det är upp till Polismyndigheten själv att besluta, medan detta är punkter som Miljöpartiet lyfter.

– Det är lite förvånande att Socialdemokraternas och Miljöpartiets politik om till exempel polisens organisering kring sexualbrott skiljde sig såpass mycket åt. Med tanke på att de fram tills nyligen suttit i regering tillsammans och tagit fram ett gemensamt 99-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor, säger Bödker Pedersen.

Stöd för ökade bidrag till kvinnojourer

Positivt överraskande är det dock att samtliga partier vill öka anslagen för statsbidraget till kvinno- och tjejjourer. Det är en satsning som Storasyster välkomnar.

Området sexuellt våld är brett och det finns inte en enkel lösning som skulle leda till en snabb förbättring, utan det behövs en bred allmän kunskaps- och medvetandehöjning kring sexuellt våld i samhället, enligt Bödker Pedersen.

– Vi förväntar oss att partierna faktiskt genomför den politik de säger sig stå för när det gäller sexuellt våld och mäns våld mot kvinnor, att detta inte bara är tomma ord utan att det faktiskt leder till en faktisk förbättring av situationen för kvinnor i Sverige, avslutar Bödker Pedersen.

Bakgrund/Storasysters valkompass

Organisationen har tagit fram valkompassen dels för att de som utsatts för sexuellt våld och som vänder sig till organisationen har rätt att veta hur partierna tänker arbeta för att se till de utsattas behov och rättigheter tillgodoses, dels för att alla väljare bör ha den kunskapen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV