Nyheter

Finland inför delad föräldraledighet

Riksdagshuset i Helsingfors.

Finland har infört jämställd föräldraledighet. Det innebär att föräldrapenningen delas jämt mellan föräldrarna. Lagen trädde ikraft den 1 augusti i år.

Den jämställda föräldraledigheten är del av en ny familjeledighetsreform och innebär att om barnet har två föräldrar delas föräldrapenningen jämnt mellan föräldrarna. Båda föräldrarna kan därmed ta ut 160 vardagar, skriver Föreningen Vårdnad, boende och umgänge i Sverige i ett pressmeddelande.

Det finns möjlighet att upplåta högst 63 vardagar av sin egen kvot till den andra föräldern eller till en annan person.

Målet är en jämlik föräldrapolitik. Men med möjlighet för varje familj att bestämma över en mindre del av föräldraledigheten.

Bakom den nya lagen ligger flera års arbete. I februari 2020 gick den finländska regeringen ut med att de hade för avsikt att göra föräldraledigheten jämställd.

– ”En genomgripande reform av familjeförmånerna” har påbörjats, i syfte att från allra första början stärka relationen mellan föräldrarna, sade hälso- och socialminister Aino-Kaisa Pekonen då.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV