Debatt

Tjejers livsvillkor måste högre upp på  agendan

.

#val22 Ny statistik visar att den psykiska ohälsan bland unga ökar, särskilt hos tjejer. Alliansens och Miljöpartiets nedskärningar i Stockholms stad och i regionen slår hårt mot redan missgynnade grupper av barn, unga och kvinnor. Vi måste sätta ungas mående på allvar och stärka elevhälsan, skriver Lisa Palm från Feministiskt initiativ Stockholm.

Forskningen om psykisk ohälsa är tydlig: den har ökat hos unga generellt, och särskilt hos tjejer. Nyligen kom Stockholmsenkäten 2022, och bekräftade denna dystra utveckling. Stockholmsenkäten besvaras av ungdomar i årskurs 9 och i år 2 på gymnasiet. Enligt undersökningen uppger nära hälften av tjejer i årskurs 9 att de mår psykiskt dåligt. Det är en ökning med hela 5 procentenheter från 2020.  

Orsakerna till psykisk ohälsa är varierande, och både individuella och strukturella. Därför måste också åtgärderna för att möta detta eskalerande samhällsproblem sättas in på flera nivåer och långsiktigt delas av flera samverkande instanser – inte i tillfälliga projekt.

Att slakta Barn- och ungdomspsykiatrin, som det grönblå styret i region Stockholm har gjort, är en chockerande felprioritering med förödande konsekvenser. BUP går från 16 enheter till 9 – i ett läge när vi tvärtom borde storsatsa på att korta köerna och öka resurserna.

Allt för många barn och unga utsätts för våld, rasism, sexuella trakasserier och en brist på närvarande och stöttande vuxna. Många är oroliga över klimatkrisen och framtiden. Det elever som lever med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser eller i socioekonomisk utsatthet behöver är bra skolor, stärkt elevhälsa och vuxna som orkar. Inte mer diskriminering, nedskärningar och stress.

På kommunal nivå är det avgörande att tillföra mer resurser till elevhälsan. Skolan kan dessutom genomföra strukturerade våldsförebyggande insatser, något som Feministiskt initiativ är drivande i att utveckla i Stockholms stad. Vi vet att skolan har en nyckelroll i att tidigt fånga upp de som behöver stöd och skydd, inte minst när det kommer till unga tjejer utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp. 

Det är tydligt att tjejers livsvillkor måste högre upp på den politiska agendan. Därför vill vi bland annat sätta maxtak för antal elever per skolkurator, höja kompetensen om killars våld mot tjejer i verksamheter som möter unga och inkludera utbildning om killars våld mot tjejer i föräldrastödsprogram.
Alliansens och Miljöpartiets nedskärningar i Stockholms stad och i stockholmsregionen slår hårt mot redan missgynnade grupper av barn, unga och kvinnor.

Feministiskt initiativs löfte är att vi alltid kommer att stå på de allra mest utsattas sida. Nu är det dags för ett progressivt vänsterstyre i Stockholm som sätter stopp för nedskärningarna och sätter tjejers livsvillkor högst på den politiska agendan. 

Lisa Palm
Gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholms stad 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV