Nyheter

Centerpartiet jämställdhetssatsar

Annie Lööf partiledare Centerpartiet.

#val22 I veckan presenterade Centerpartiet sina satsningar på jämställdheten. 
– Jämställdheten är en fråga där vi aldrig får slå oss till ro. Sverige ska vara världens mest jämställda land, inte bara på pappret utan också i praktiken, sade Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Fempers nyheter bad Jenny Westerstrand, ordförande i Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, att kommentera förslaget.

Centerpartiet föreslår jämställdhetssatsningar på nästan 6 miljarder kronor kommande mandatperiod, för att ”ge fler kvinnor ökad makt över sina liv”.

Partiet har tre huvudförslag: Det handlar om förstärkt jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen, fler satsningar på förskolan och ett höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar.

Förstärkt jämställdhetsbonus

Det första förslaget innebär att föräldrapar med gemensam vårdnad som delat jämställt under de första 18 månaderna (det vill säga minst 40/60) ska få en skattefri jämställdhetsbonus på 50 000 kr, alltså 25 000 kr till vardera vårdnadshavare. Det är en tredubbling av den gamla jämställdhetsbonusen.

Enligt Jenny Westerstrand, ordförande i Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är det högst osäkert om förslaget leder till ökad jämställdhet.

– Att ta hand om barn är en fråga om träning och kompetens i omvårdnad. Detta får tjejer genom kulturella praktiker och könade föreställningar tidigt. Unga män i dag är allt mer könskonservativa och dragna åt föreställningar om traditionell maskulinitet  Att tänka att män, utan träning och färdigheter i omsorg, skulle vara lämpade att ensamma ta hand om barn är en föreställning som ofta genomsyrar den rådande jämställdhetspolitiken, säger hon och fortsätter:

– När samhället ser ner på kvinnors kunnande och kompetens (tror att omvårdnad över ett litet barn är något var och en klarar), och när samhället monterar ner kvinnors politiska arbete för ett liv utan våld (krossar och förstatligar jourrörelsen), visar man vägen för både kvinnor och män vad de båda könen är värda. Vi tror på ett feministiskt baserat arbete mot våld, där barns rätt till god omvårdnad och en uppväxt utan våld tryggas. Det är högst osäkert om fler hemmavarande pappor ger detta.

Jenny Westerstrand, ordförande för Roks
Jenny Westerstrand, ordförande för Roks. FOTO: Pressbild

Kompetenslyft i skolan

Centerpartiets andra förslaget är en satsning på 150 miljoner kronor per år den kommande mandatperioden på ett kompetenslyft i förskolan.

– Förskolan tyngs redan idag av exceptionellt många mål, jämfört med andra utbildningar. Det är signifikant att ett kvinnodominerat arbete med låg status ska axla typ hela ansvaret för att göra världen jämställd, säger Westerstrand.

Hon skulle hellre vilja se ett större fokus på socionomutbildningen. Samt att hela politiken mot mäns våld mot kvinnor skrivs om så att kön och våld hålls samman, istället för att rymma en könsneutralitet som idag.

– Därtill är förskolan idag styrd av dokument som talar om eleven, istället för flickor och pojkar, vad gäller arbetet för jämställdhet och lika rättigheter. Ändra också på detta, för in kön i kunskapsgrunden, säger Westerstrand.

Mer stöd till ensamstående föräldrar

Centerpartiets tredje förslag innebär höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar med 300 kronor per barn och månad. Detta för att öka den ekonomiska tryggheten för den förälder, oftast en kvinna, som inte får det stöd man har rätt till från den andre föräldern.

Det är ett förslag som Jenny Westerstrand anser är bra.

– Detta har vi krävt länge. Höj det till 1000 kr per barn och månad för dem med lägst inkomst. Tag medel från reformerna ovan, säger hon.

Centerpartiet är särskilt nöjda med förslagen om höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar och en förstärkt jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen som sätt att jämna ut skillnaderna mellan mammor och pappor.

– Vi måste investera i det som ökar jämställdheten och som dessutom är bra för våra barn, säger Martina Johansson, talesperson i socialförsäkringsfrågor i ett pressmeddelande.

Jenny Westerstrand tycker det är bra att kvinnors och barns frågor finns på radarn, men anser att de allra viktigaste politiska åtgärderna saknas i Centerpartiets satsning. Nämligen att stoppa det hon kallar ”skövlingen av kvinnojoursrörelsen”.

– Regeringen belägger kvinnojourerna med tillståndsplikt vilket jämställer dem med de privata aktörerna – aktörer totalt andra än vi – och sätter oss under kvalitetskriterier som helt underkänner vår kunskap, kriterier som därtill är könsneutrala och missar allt vad kvalitet är. I dagarna presenterade också Lena Hallengren att det av oss mycket kritiserade förslaget om att omhänderta kvinnors barn när de söker sig till en jour, för placering av socialnämnden, på jouren – eller inte – ska bli lagrådsremiss. Vi är förtvivlade!

Westerstrand anser att en majoritet av de större reformer som regeringen har lagt under de senare åren är destruktiva, vad som måste gälla nu är att backa från en väg som demolerar kvinnojourernas 40-år långa erfarenhet och ställer en fri rörelse under statlig kontroll – samma part som kontrollerar och kvalitetssäkrar SiS-hem och HVB-hem där våldet grasserar. Roks vill inte se några fler reformer ”innan stödet till kvinnor, tjejer och barn är säkrat”.