Nyheter

Satsning på att främja romers hälsa

Romsk flagga.

Sju organisationer får dela på 1,9 miljoner kronor för att främja romers hälsa. Det är verksamheter som bidrar med information, utbildning och aktiviteter som får del av projektbidraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. ”Ett steg framåt mot bättre förutsättningar för romer”, säger Lena Kazimirow, verksamhetsledare på Fusion till Fempers nyheter.

– Romer är en nationell minoritet som fortfarande på flera sätt lever under sämre villkor än andra i Sverige. Hälsofrämjande insatser, både när det gäller fysisk och psykisk hälsa, är en viktig del i det långsiktiga arbetet för romsk inkludering i Sverige, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), i ett pressmeddelande.

Projektpengarna ska bland annat gå till att öka kunskapen hos romer när det gäller hälsa och vikten av kost och motion, samt till att nå ut med information om olika sätt att komma i kontakt med aktörer inom vården. Ett av projekten lägger fokus på att förebygga missbruk och droger bland romska ungdomar.

– Det är många romer som lever i dåliga livsförhållanden både fysiskt och psykiskt. En satsning på att främja hälsa och förebygga ohälsa bland den romska minoriteten är att komma loss från dåliga vanor och ett steg framåt mot bättre förutsättningar för både romska vuxna, barn och ungdomar, säger Lena Kazimirow, verksamhetsledare på den romska föreningen Fusion i Göteborg, som är en av de organisationer som får del av satsningen, till Fempers nyheter.

Lena Kazimirow
Lena Kazimirow. FOTO: privat

Inom området hälsa har även Folkhälsomyndigheten ett pågående regeringsuppdrag fram till år 2024 för att stärka och utveckla kunskapen om hälsosituationen bland de nationella minoriteterna. Myndigheten ska se över hälsosituationen och lämna förslag på hur den och levnads- och livsvillkoren i övrigt ska följas upp regelbundet framöver.

Fler insatser behövs

Fusion arbetar med att stödja och vägleda personer från den romska minoriteten in på arbetsmarknaden. Pengarna är ett välkommet tillskott till det arbetet.

– Vår ambition är att motivera till arbete eller studier genom att främja livskvalitén hos den romska minoriteten, säger Kazimirow.

Romerna har status som nationell minoritet i Sverige och har särskilda rättigheter gällande språk och kultur. Omkring 50 till 100 000 romer beräknas leva i Sverige. Romer är i hög grad utsatta för diskriminering.

Enligt Lena Kazimirow verksamhetsledare på den romska föreningen Fusion, saknas det acceptans för romer i samhället.
 
– Många romer känner  sig exkluderade. Det behövs fler satsningar även från kommuner och regioner, säger hon.

FAKTA/Organisationer som får bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

Romska Kulturcentret i Malmö, Malmö Romska Idécenter, Gipsy Queens, Gävle romska förening, Romer, kultur, fritid, kunskap och tolerans, Fusion och Studieförbundet Bilda Sydväst