Debatt

Fi vill se systemkritisk miljö- och klimatpolitik

Paulina Sokolow (Fi), förstanamn i Stockholms kommunval  Tomas Agnemo (Fi) – kandidat till riksdagen.

#val22 Under fyra år har systemkritiken lyst med sin frånvaro i arbetet med klimatomställning i Alliansens och Miljöpartiets Stockholm. All tilltro har lämnats till marknaden och elektrifieringen, när det är tydligt att vi inte kan köra elbil ur den här krisen. Kommande mandatperiod måste mål om hög ekonomisk tillväxt ersättas med mål om hållbarhet och kraftigt minskad klimatpåverkan, skriver Feministiskt initiativ Stockholm.

För fyra år sedan lämnade Miljöpartiet samarbetet med Feministiskt initiativ och de röda partierna i Stockholms kommunfullmäktige. Som i flera andra kommuner och regioner runtom i landet valde de att bilda ett högerstyre tillsammans med Allianspartierna. Det var särskilt anmärkningsvärt av ett miljöparti i ett skede då klimatforskare världen över efterlyste systemförändringar som inte går att finna i nyliberal högerpolitik. Sedan dess har såväl budgetar som styrdokument i staden utgått från mål om hög och “hållbar” tillväxt.

“Hållbar tillväxt” är ett begrepp som saknar enhetlig definition men brukar syfta till att ett samhälle ska kunna reducera sin klimat- och miljöpåverkan och minska sina utsläpp, samtidigt som ekonomin fortsätter att växa. Genom att byta till elbil, effektivisera och luta oss på ny teknik ska vi lyckas hantera de utsläpp som ökad ekonomisk aktivitet skapar. Utan att göra några större förändringar ska livet och konsumtionen fortsätta som vanligt med minskade utsläpp.

Problemet är att detta varken är tekniskt möjligt eller realistiskt. Vi kan effektivisera och digitalisera, men sanningen är att dagens teknik inte kan lösa problemen utan bland annat minskad konsumtion och minskad resursförbrukning. Många forskare varnar för att det historiskt aldrig fungerat att ha en ekonomisk tillväxt utan ökade koldioxidutsläpp. Vad som skulle behövas är nollutsläpp, även under växande ekonomi, men det har hittills inte varit möjligt. 

När vi pratar med människor vid valstugor och torgmöten är det tydligt att den nuvarande grönblåa majoriteten sviker oss. Feministiskt initiativ kompromissar inte och tar klimathotet på allvar. Det är hög tid för oss att ställa om och ta vårt ansvar. Stockholmarna är redo att göra den förändring som krävs för att nå en hållbar livsstil.

Därför går Feministiskt initiativ till val på en systemkritisk klimat- och miljöpolitik. Vi är det enda partiet som vill arbeta mot en innerstad fri från privatbilismen. Vi vill att staden genast ersätter målen om hög ekonomisk tillväxt med mål om hållbarhet och minskad klimatpåverkan. Vi vill också bland annat se en vegonorm i stadens verksamheter och en ökad satsning på återbruk.

På söndag väljer vi stockholmare om vi ska fortsätta i gamla hjulspår eller om vi ska byta riktning från en tillväxtorienterad “klimatpolitik” till den radikala omställning som forskare och aktivister världen över kräver. Rösta rosa i kommunvalet – för en grön välfärdsstad att lita på. 

Paulina Sokolow (Fi) – förstanamn i Stockholms kommunval 
Tomas Agnemo (Fi) – kandidat till riksdagen, Stockholms region- och kommunval samt nationell klimat- och miljöpolitisk talesperson