Nyheter

I Japan kan en förälder eller partner neka abort

Läkemedlet Misoprostol är den vanligaste abortpillret och finnsd på WHO:s lista över de mest nödvändiga läkemedel för grundläggande sjukvård.

Även om abort är lagligt i Japan krävs att kvinnan får en underskrift från en förälder, äkta make eller i vissa fall en pojkvän för att kunna genomföra den. Detta kommer också att gälla medicinsk abort som nu ser ut att godkännas i landet för första gången.

De senaste åren har Japan övervägt att göra medicinsk abort tillgänglig. Detta efter decennier av kampanjande av kvinnorättsorganisationer. Fördelen med medicinsk abort är att man undviker ett kirurgiskt ingrepp som innebär större risker för kvinnors hälsa.

I maj 2022 meddelade en talesperson från det japanska hälsoministeriet parlamentet att de var redo att godkänna ett medicinsk abortpiller framställt av ett brittiskt företag, rapporterar BBC. I samband med det uttalandet framkom också att kvinnor även fortsatt kommer att behöva få samtycke från sin partner innan man kan få abortpillret.

Abort är dyrt i Japan. Dessutom är kravet att abort genomförs av en gynekolog på sjukhus, vilket innebär att kvinnan tvingas till en sjukhusvistelse för att kunna genomföra ingreppet. Användningen av preventivmedel är låg och akut p-piller, även kallat ”dagen efter piller”, är dyra och endast tillgängliga på recept och även för dessa krävs både att en gynekolog kontaktas samt samtycke.

Enligt den internationella organisationen Center for reproductive rights, är Japan ett av elva länder och det enda av de sju största ekonomierna som kräver att kvinnor ska få sin makes samtycke eller förälder för att göra abort, med få undantagsfall som till exempel i händelse av våldtäkt eller om det föreligger en risk för kvinnans hälsa.

FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor och Världshälsoorganisationen (WHO) har uppmanat Japan att se över sin abortlagstiftning och avskaffa samtyckesregeln.

I en artikel i the Guardian säger Kumi Tsukahara, en av grundarna av Action for safe abort Japan, att ”en makes samtycke blir ett problem när det finns en oenighet i relationen eller när en man tvingar kvinnan att föda barn mot hennes vilja”.

Ibland talas det om att den medicinska aborten är en svensk uppfinning. Den medicinska aborten bygger nämligen mycket på forskning från Karolinska Institutet. År 1969 genomfördes den första abortbehandlingen med prostaglandin just där.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV