Debatt

Inför arbetstidsförkortning för vårdpersonal

Karin Ploen, toppkandidat för Feministiskt initiativ (Fi) i regionvalet till Region Stockholm.

#val22 Feministiskt initiativ går till regionval med fokus på vårdpersonalen och patienterna – med förslag på förkortad arbetstid, förbättrade löner och arbetsförhållanden, och därmed också större säkerhet för patienterna.

Personalbristen är ett enormt problem inom vården. Vi ser hur fackförbundens enkäter visar att många anställda överväger att säga upp sig. Flera har redan gjort det eller sjukskrivit sig, vilket gjort att personalbristen blivit än större och belastningen än tyngre på de som stannar kvar.

Vi ser med oro på hur patientgrupper som inte motsvarar normen för en “vanlig” patient i ännu högre grad riskerar att inte få den vård som de behöver och har rätt till. I en alltmer tidspressad vårdsituation ökar riskerna ännu för den som behöver lite extra tid eller anpassning.

Det är skrämmande att så många styrande regionpolitiker har en annan verklighetsuppfattning än personalen på golvet. De styrande regionpolitikerna fortsätter att hävda att det inte är någon risk för patienterna, samtidigt som personalen på golvet larmar om att personalen sliter ut sig och att patientsäkerheten inte bara är hotad, utan att den brister i många fall. Stockholms Vårduppror menar att situationen är ohållbar. 

Svenska Barnmorskeförbundet gjorde i maj en undersökning bland sina medlemmar som visade att 54 procent av medlemmarna har under det senaste året funderat på att säga upp sig. Det är alltså hälften av barnmorskorna som funderar på att säga upp sig. Under sommaren var det många barnmorskor som jobbade dubbla arbetstpass, flyttade på eller avstod semester och en del beskrev sommaren som att de haft en “en helt fruktansvärd bemanningssituation”.

Enligt SVT Nyheter drabbas 100 000 vuxna patienter varje år av vårdskador, varav 1 200 så allvarligt att de dör. I en artikel under onsdagen konstaterar SVT att det är fem till sex gånger fler dödsfall i vårdskador än det är i trafikolyckor! Det är anmärkningsvärt att politikerna från flera regioner gång på gång hävdar att patientsäkerheten inte är hotad.

Det är uppenbart att regionpolitikerna inte lyssnar på sin egen personal.

De anställda är själva hjärtat i regionernas verksamhet. Utan personalen skulle allt stanna. Personalen borde vara det mest värdefulla regionerna har och de borde behandla personalen därefter!

Att arbeta under ständig stress och press sliter på alla och det går inte att ha en fungerande verksamhet som är i konstant kris. Regionerna måste bli bättre arbetsgivare så att de anställda mår bra och orkar med både att jobba och att ha ett liv utanför jobbet.

Feministiskt initiativ går till regionval i Region Stockholm med arbetstidsförkortning för vårdpersonal som en av våra huvudfrågor. Vi vill korta ner heltidsnormen till sex timmar per dag, men med bibehållen lön. Specialiserad personal, som till exempel barnmorskor, behöver få ett större inflytande över hur vården inom deras område organiseras, för att öka kvaliteten och förbättra resursanvändningen. Fi ser detta som två av de viktigaste åtgärderna för att både behålla de som är anställda idag och locka fler att arbeta inom vården. Regionerna ska vara attraktiva arbetsgivare, inte arbetsgivare som vårdpersonal flyr ifrån.

Feministiskt initiativ går till regionval med fokus på vårdpersonalen och patienterna – med förslag på förkortad arbetstid, förbättrade löner och arbetsförhållanden, och därmed också större säkerhet för patienterna.

Karin Ploen, toppkandidat för Feministiskt initiativ (Fi) i regionvalet till Region Stockholm