Nyheter

Så vill Socialdemokraterna stoppa hedersrelaterat våld

Morgan Johansson och Eva Nordmark (båda S).

#val22 Socialdemokraterna har lagt fram fyra förslag på hur de vill stoppa hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar om lagskärpningar och förbud. Det saknas dock förslag på hur samhället ska skydda de flickor och kvinnor som söker skydd och inte får det, menar Bernardita Núñez från kvinnojouren Terrafem.

Inför valet lanserar Socialdemokraterna fyra reformförslag för att stoppa hedersrelaterat våld och förtyck. Det handlar om skärpt lagstiftning och att lagföra personer för psykisk misshandel, utreseförbud för ”uppfostringsresor” och omvändelseförsök av hbtq-personer, förbud av kliniker som utfärdar ”oskuldsintyg” och skärpt lagstiftning kring påtryckning och tvång mot hbtq-personer.

– Vi ser att det finns bra förslag gällande psykisk misshandel och skärpning av lagstiftningen gällande oskuldskontroller, som syftar till kontrollera kvinnors sexualitet. Förlaget om handlingsplaner för att förebygga mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck är också bra, säger Bernardita Núñez verksamhetsledare på kvinnojouren Terrafem till Fempers nyheter.

Bernardita Núñez
Bernardita Núñez. FOTO: Terrafem

Hon understryker dock att det är viktigt att utvärdering och uppföljning görs av det arbete som genomförs så att man kan dra lärdom av vad som fungerar och vad som inte gör det.

– Lagstiftning är en del i en långsiktig strävan att skapa rättssäkerhet och samtidigt bidra till en gemensam värdegrund i samhället. När det gäller redan existerande lagstiftning ser vi att tillämpningen är undermålig, säger Núñez.

Hon menar därför att viljan att skapa nya lagar för att lagföra  gärningsmännen som begår brott mot kvinnor, samtidigt som existerande lagar inte tillämpas på ett bra sätt, är att endast ge sken av att man vill komma åt problemen.

Terrafem vill uppmana regeringen att inte låta lagar om våld i hederns namn bli symbollagar där anmälningar inte leder till åtal.

Inga förslag på hur kvinnor ska skyddas

Samtidigt tycker kvinnojouren att det saknas förslag på hur regeringen vill skydda kvinnor och flickor som utsätts för våld i hederns namn i det reformpaket som nu presenteras.

– De flesta kvinnor och flickor som söker skydd idag får inte det, säger Bernardita Núñez och fortsätter:

– Det är något som vi och flera organisationer vittnar om och även har uppmärksammat regeringen på, utan att få gehör. Trots att vi har synliggjort att det här är ett problem. ser vi alltså inga förändringar till det bättre när det gäller skyddet till kvinnor.

Det är något som kvinnojouren menar visar på att frågan om våld i hederns namn är nedprioriterad.

– Vi är mycket oroliga för de kvinnor och flickor som utsätts för våld i hederns namn. De har rätt till ett liv utan våld, säger Bernardita Núñez.

Enligt henne saknas ett helhetsperspektiv gällande stöd och skydd till kvinnor och flickor utsatta för våld i hederns namn från politikernas sida.

– Vi saknar även insatser gällande könsstympade kvinnor så att man uppmuntrar dessa kvinnor att söka vård och ser till att de får ett bra bemötande i vården. Vi vet att flera av dessa kvinnor behöver både skydd och stöd när de ska rekonstruera sitt kön, säger Núñez.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV