Debatt

Vi går till val på att fortsätta arbetet mot mäns våld

 Anna Rantala Bonnier och Lisa Palm, Feministiskt initiativ i Stockholms stad.

#val22 Som vanligt har det ständigt pågående våldet mot kvinnor och barn lyst med sin frånvaro i såväl den nationella som den kommunala valrörelsen – trots att många uppger att trygghet är deras toppfråga. Men inte hos oss.
Det skriver Lisa Palm och Anna Rantala Bonnier från Feministiskt initiativ i Stockholm stad.

På söndag är det valdag. Då väljer vi vilka som ska styra kommande styra Sverige och Stockholm i fyra år. Som vanligt har det ständigt pågående våldet mot kvinnor och barn lyst med sin frånvaro i såväl den nationella som den kommunala valrörelsen – trots att många uppger att trygghet är deras toppfråga. Men inte hos oss.

Feministiskt initiativ i Stockholm går till val på att fortsätta arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Ända sedan vi kom in i Stockholms kommunfullmäktige 2014 har vi satt frågan om mäns våld högst upp på den politiska dagordningen. När vi satt i ett rödgrönrosa styre 2014-2018 drev Fi bland annat igenom ett tredubblat stöd till kvinno- och tjejjourerna, våldsförebyggande arbete i skolan och kompetenshöjning kring hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning.

Frågan om mäns våld mot kvinnor och barn, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan inte stanna vid frågan om akut skydd. Vi vet att eftervåldet kan pågå i många år och att behovet av praktiskt stöd och hjälp för basala behov som ekonomi och bostad är enormt för den som, ofta med kort varsel, har fått lämna allt.

Efter fyra år med grönblått styre har lite hänt i arbetet mot våldet. Fortfarande har kvinnor svårt att få bostad efter att de flytt från en man som slagit och hotat, och fortfarande är kunskapen inom en del av socialtjänstens verksamheter om hur våld påverkar barn på lång sikt för låg. Och fortfarande finns för lite långsiktigt stöd för den som tvingas bryta upp från hela sin familj och sociala nätverk, efter att ha utsatts för hedersrelaterat våld och hot.

Frågan om mäns våld mot kvinnor och barn, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan inte stanna vid frågan om akut skydd. Vi vet att eftervåldet kan pågå i många år och att behovet av praktiskt stöd och hjälp för basala behov som ekonomi och bostad är enormt för den som, ofta med kort varsel, har fått lämna allt.

Därför går Feministiskt Initiativ i Stockholm till val både på att öka resurserna till socialtjänsten för ökad möjlighet att placera på skyddat boende, men vi vill också: 
• Införa en bostadsgaranti för att garantera ett långsiktigt boende för den som flytt från våld
• Öka kunskaperna hos stadens familjerätt om hur barn påverkas av att ha upplevt våld
• Införa kvinnofridslotsar för praktiskt stöd efter avslutad tid på skyddat boende 
• Införa mer långsiktigt stöd för den som behövt lämna hela sina familj och nätverk på grund av hedersrelaterat våld och förtryck.

Mäns våld mot kvinnor och barn, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck är ett ständigt pågående samhällsproblem som kostar liv och skapar enormt lidande. Därför måste vi säkerställa att alla får akut skydd och stöd för att undkomma våld, men även satsa på det långsiktiga och praktiska arbetet med stöd för att bygga upp ett liv fritt från våld. För att ingen ska behöva nöja sig med mindre.

Lisa Palm, gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholms stad 
Anna Rantala Bonnier, gruppledare i socialnämnden för Feministiskt initiativ i Stockholms stad

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV