Nyheter

Liz Truss vill blockera Skottlands stärkande av transrättigheter

Storbritanniens premiärminister Liz Truss håller sitt första regeringsmöte på Downing street 10 i London, onsdagen den 7 september.

Storbritanniens premiärminister Liz Truss har bett jurister att hjälpa till att ”pausa eller förhindra” den skotska regeringen från att reformera sin lag om könstillhörighet, enligt två visselblåsare till Vice world news.

Enligt rådande lag i Skottland idag måste transpersoner kunna bevisa att de har levt i sitt rätta kön under en tid innan de beviljas juridiskt könserkännande. Lagen kräver också att transpersoner genomgår invasiva medicinska och psykiatriska bedömningar.

Den nya lagreformen som väntas träda i kraft i mars 2023, skulle göra det möjligt för transpersoner i Skottland att till exempel ändra namn och könstillhörighet på sitt födelsebevis från 16 år, utan att behöva en medicinsk diagnos eller dokumenterade ”bevis” på att de levt som det könet. Dessutom skulle det minska väntetiden för transpersoner att få ett certifikat som erkänner deras kön till sex månader.

Enligt de nya reglerna är det den enskildes självidentifikation som ligger till grund för ändring av juridiskt kön. De sökande behöver först leva som sitt förvärvade kön i minst tre månader innan de söker ett intyg om könserkännande. Därefter följer ytterligare tre månaders ”reflektion” som krävs innan detta kan bekräftas.

Redan innan Liz Truss, Storbritanniens nya premiärminister, vann Torypartiets omröstning var hbtqi+ organisationer oroliga för att hon skulle komma att sätta stopp för lagändringen. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV