Nyheter

Rätten till abort kan avgöra mellanårsvalet i USA

Motståndare till ett totalförbud mot abort samlas i lobbyn i South Carolinas stadhus den 30 augusti 2022.

Inför det stundande mellanårsvalet den 8 november i USA har abort seglat upp som en avgörande fråga, enligt en undersökning från National public radio (NPR).

Sedan den amerikanska Högsta domstolen upphävde Roe mot Wade och Dobbs mot Jackson efter nästan 50 år som gällande lag, har rätten till abort motiverat väljare inför mellanårsvalet. Nästan varje plats i representanthuset står på spel, liksom 35 platser i den amerikanska senaten och 36 guvernörsposter.

I en färsk rikstäckande enkätundersökning av NPR news, som fokuserade på väljarnas viktigaste valfråga framkom att den fråga som mobiliserar demokraternas väljare och oberoende väljare mest inför valet är rätten till abort. Detta medan inflation och ekonomi är valfrågor som republikanernas väljare lyfter upp som avgörande för deras val.

I en annan nationell undersökning från augusti av Wall street journal svarade 56 procent att Högsta domstolens abortbeslut kommer att påverka deras röst i kommande det valet.

I en analys som New york times har gjort av registreringsdata över väljare i tio delstater, framkommer bland annat att antalet kvinnor som registrerar sig för att rösta i mellanårsvalet till kongressen den 8 november har ökat. I delstaten Kansas har ökningen varit markant. Över 70 procent av de nyregistrerade väljarna var kvinnor veckorna och månaderna efter domstolsbeslutet. En hög nivå som höll i sig hela vägen fram till folkomröstning i Kansas förra månaden där väljare, i en traditionellt konservativ delstat, röstade för att skydda aborträtten.

I analysen blir det också tydligt att skillnaderna varierar stort mellan delstaterna. Ohio införde 2019 abortförbud från tiden då fostrets hjärtljud kan höras, vilket är omkring sex veckor in i graviditeten. Ett beslut som en domstol nu tillfälligt stoppat. I Idaho råder i princip totalt abortförbud. Båda dessa delstater har haft en ökning med cirka sex procentenheter i andelen kvinnor som nyregistrerat sig som väljare.

Även om nyregistrerade väljare inte alltid resulterar i valröster menar experter att de senaste abortförbuden redan har påverkat politiken. Bland annat menar veteranjournalisten Ronald Brownstein i The Atlantic att demokraternas medvetna strategi att fokusera på abortfrågor istället för ekonomi har förbättrat deras utsikter inför mellanårsvalet i november.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV