Nyheter

Skillnader i inkomst mellan könen större än någonsin

Hembiträde i Sydafrika.

Kvinnor tjänar i genomsnitt 20 procent mindre än män globalt sett, enligt den Internationella arbetsorganisationen, International Labour Organization (ILO). ILO slår fast att den stora skillnaden i löner mellan könen beror på diskriminering på grund av kön. 

De löneskillnader som finns mellan könen med hänsyn till exempelvis utbildning, arbetslivserfarenhet och tid på arbetsplatsen spelar mindre roll, enligt ILO. Det är könet som är avgörande och skapar lönegapet.

För ett par år sedan instiftade FN en ”lika lön-dag” för att rikta strålkastarljuset mot just inkomstskillnader på grund av kön. Sedan dess har FN också tagit fram statistik för att visa på skillnaderna. Samt data som gör att ILO nu konstaterar att skillnaderna kan härledas till just kön.

Samtidigt slår den Internationella arbetsorganisationen fast att coronapandemin har förvärrat situationen. Pandemin slog nämligen särskilt hårt mot kvinnors inkomsttrygghet samt de sektorer som kvinnor främst arbetar inom.

Det faktum att kvinnor fick mer familje- och omsorgsansvar drabbade dessutom deras arbetsliv på ett negativt sätt och hotar nu att kasta resultatet från decennier av utvecklingsarbete mot ökad jämställdhet bakåt i tiden.

ILO menar att det behövs krafttag för jämställdhet från politikernas sida för att få tillstånd ”en inkluderande, hållbar och motståndskraftig återhämtning”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV