Nyheter

Adhd påverkar unga kvinnors relations- och sexualliv

 FOTO: Isabell Höjman/TT.

I en ny studie undersöks hur adhd påverkar känslor och sexuella beteenden hos unga kvinnor. Resultatet visar att unga kvinnor med adhd löper en större risk att utsättas för negativa sexuella upplevelser och sämre reproduktiv hälsa.

Studien är baserad på intervjuer med unga kvinnor i åldern 15 till 29 år som lever med den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen adhd och handlar om hur deras privata relationer formas av diagnosen.

För unga kvinnor med adhd kan kampen med sociala interaktioner, självreglering och mental hälsa påverka deras sexuella och reproduktiva hälsa negativt.

Studien utgår från två huvudteman ”acceptans” och ”sexuell trygghet”. I intervjuerna avslöjar kvinnorna känslor kring att vara annorlunda än andra och att detta har resulterat i att de kämpat med romantiska relationer eller har svårt att koncentrera sig under sex. Kvinnorna uttryckte också ett behov av att bli accepterade som de är av sina vänner och partners.

För unga kvinnor kan en konsekvens av att leva med adhd vara låg självkänsla och en negativ självbild, vilket enligt studien kan leda till att äventyra kommunikationen i sexuella situationer, öka rädslan för att bli avvisad och leda till lägre tillfredsställelse i relationer. Detta kan också bidra till felaktig bedömning av sexuella partners och risk för sexuell utsatthet.

Enligt forskningen verkar unga kvinnor med adhd ha liknande risktagarbeteende som unga män med diagnosen. Studier med endast kvinnliga deltagare är dock sällsynta.

En annan vetenskaplig studie visade att kvinnor med adhd använde alkohol oftare innan de hade sex och var mer benägna att vara involverade med en risktagande partner än kvinnor utan diagnos.

I sin slutsats lyfter studieförfattarna värdet av att involvera partners i rådgivningen, samt vikten av att främja självkännedom. Erfarenheter av sexuella övergrepp som hittats i studien understryker ytterligare vikten av screening för sexuell viktimisering i vårdmiljöer.

Det krävs också en större förståelse för problematiken. Samtidigt som det är viktigt med tidiga diagnoser för att förhindra sekundära konsekvenser av adhd.

Forskningen presenterades i en vetenskaplig artikelBMC Women’s health och har skrivits av Karin Wallin, Inger Wallin Lundell, Lena Hanberger, Siw Alehagen och Sally Hultsjö.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV