Nyheter

FN rekommenderar Sverige kriminalisera mord på kvinnor

FN anser att Sverige bör förstärka det strategiska arbetet mot könsrelaterat våld mot kvinnor och sexuellt våld. Och samtidigt koppla våldet till arbetet med att förebygga självmord, drogmissbruk och vanvård av barn. FN tycker också att Sverige specifikt bör kriminalisera mord på kvinnor.

I November 2021 presenterade FN:s kommitté för Kvinnokonventionen (CEDAW) sina observationer av Sveriges jämställdhetsarbete. Nu har rekommendationerna från CEDAW översatts till svenska.

I rekommendationerna ligger tonvikten på behovet av förbättringar och förstärkningar i arbetet mot könsrelaterat våld mot kvinnor, inklusive sexuellt våld och våld i hemmet.

Den avgående regeringen har tagit fasta på just behovet av att stärka det strategiska arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Ett arbete som också bör kopplas till arbetet med att förebygga självmord, drogmissbruk och vanvård av barn. Det handlar om tydliga mål och mekanismer för förebyggande, övervakning och uppföljning, enligt rekommendationerna.

Kriminalisera mord på kvinnor

FN rekommenderar också att Sverige specifikt kriminaliserar mord på kvinnor. Samt påskyndar det heltäckande arbetet för att förebygga, bekämpa och bestraffa alla former av könsrelaterat våld mot kvinnor, och säkerställa att det finns tillräckligt med resurser för att genomföra det.

Även datainsamlingen kring kvinnan som utsätts bör förbättras avsevärt.

Ytterligare en del som den avgående regeringen särskilt har tagit fasta på i rekommendationerna är det påtalade behovet av att stärka arbetet för att bekämpa människohandel och prioritera arbetet med att förebygga att det förekommer.

Här ingår stärkt skydd för offer och lagföring av förövare. Det kan bland annat ske genom att bevilja tillfälliga uppehållstillstånd för offer för människohandel. Invandrings- och migrationspolitiken ska inte heller avskräcka migranter och asylsökande från att anmäla människohandel.

Sverige har två år på sig för att visa på vilka åtgärder man vidtagit för att förbättra jämställdhetsarbetet. Rapporten, som kommer bli den elfte periodiska rapporten, ska lämnas till CEDAW-kommittén senast i november 2025.

Läs även:

2021-12-26 | FN-kommitté kritiserar Sverige för straffriheten vid sexualbrott

2021-06-18 | 40 åtgärder för att stoppa mäns våld väcker förväntningar