Evenemang

Gävle mot rasism!

LÖRDAG 8 OKTOBER, GÄVLE

Kampen för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter är en kamp som måste utkämpas om och om igen för att de framsteg vi nått hittills inte ska gå förlorade.
Det är dags att samlas för att visa vårt stöd för solidaritet och medmänsklighet både i Sverige och internationellt.
Vi visar vårt stöd till kampen för mänskliga fri- och rättigheter i Iran. Kvinnor har rätt att bestämma över sig själva, sina kroppar och sin klädsel. Alla i samhället har rätt att bemötas med respekt oavsett kön, sexuell läggning, kulturell bakgrund eller religiös tillhörighet.
Samtidigt är vi djupt oroliga över den politiska utvecklingen här i Sverige. Vi är på väg att få en högernationalistisk regering som bygger på aktivt samarbete med ett rasistiskt parti som genom sin främlingsfientliga politik motverkar mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokratiska värden på bred front.
Vi är vana att demonstrera för mänskliga rättigheter i andra länder. Nu måste vi på allvar ta upp kampen för mänskliga och demokratiska värden i vårt eget land!
”Bli inte en av dem
som bara står där sen
och säger att jag visste ingenting”

Björn Afzelius (Valet)
Det blir tal, poesi och musik, men viktigast är att vi samlas, och efteråt finns möjligheten att komma till Joe Hillgården och diskutera hur vi ska gå vidare i den antifascistiska kampen. Det vansinne vi upplever nu, och som kommer att förvärras, kräver av oss – som vill en annan värld – att vi tar ansvar och agerar.
No pasarán!
Cred för formgivning till Claes Kamp och Seyda

Gävle mot rasism!
LÖRDAG 8 OKTOBER
KL. 11:00
Stortorget Gävle
Evenemang av Antifascistiskt nätverk Gävle

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV