Nyheter

StreetGäris får årets Katarina Taikon-pris

Streetgäris tar emot Katarina Taikon priset för människorättsförsvarare 2022.

Årets Katarina Taikon pris för människorättsförsvarare går till StreetGäris, som enligt juryn ”i sann Taikon-anda verkar för att skapa en inkluderande jämställdhetsdiskussion som rymmer många perspektiv och som synliggör feminister med erfarenheter som inte tillhör majoritetssamhället”.

Priset delas ut årligen av Stockholms stad för att uppmärksamma och belöna människorättsförsvarare som genom sitt arbete stärker och skyddar de mänskliga rättigheterna i staden.

– Katarina Taikon är en förebild i arbetet för mänskliga rättigheter och vi är många som växte upp med Katitzi böckerna. Att få ett pris i Taikons anda är något av det finaste vi kan tänka oss samtidigt som det ger oss hopp i en väldigt orolig tid, säger Mona Nechma, vice ordförande StreetGäris till Fempers nyheter.

StreetGäris belönas för sina ”kunskapsstärkande insatser, såsom utbildningar om antirasism och feminism” och Skrivarskolan som ”stärker unga kvinnor och icke-binäras självkänsla och stödjer dem i förkovringen av sina fri-och rättigheter i vårt samhälle”.

I övrigt anser juryn att föreningen bidrar till jämställdhets- och samhällsdebatten med viktiga kunskaper och perspektiv. ”Genom att synliggöra grupper och individer med erfarenheter som inte brukar uppmärksammas och aktivt verka för en rättvis omfördelning av makten och inflytande är Streetgäris en viktig aktör som stärker demokratin”.

– Människorättsaktivister är hoppfulla människor. Men organiserade människorättsaktivister är de mest hoppfulla människorna som finns på vår jord. För det finns ett unikt hopp i att organisera sig. Det är där hoppet om att en annan värld är möjlig finns. Och att vi kan nå den tillsammans, sade Streetgäris representanter i ett tal i stadshuset under prisceremonin.