Nyheter

Nio av tio arbetsskadade vårdarbetare är kvinnor

Som en del av en större EU-satsning ska Arbetsmiljöverket utföra inspektioner på 1 600 sjukhus och vårdplatser runtom i landet för att granska tungt kroppsarbete inom vården. 

Om du arbetar inom vården kan det vara svårt att undvika en arbetsskada.

Enligt Arbetsmiljöverket anmäls varje år omkring 2 600 belastningsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar inom vård och omsorg till myndigheten. 

Nio av tio drabbade är kvinnor. Tunga lyft som till exempel förflyttning av patient från säng till rullstol är den vanligaste orsaken till arbetsbelastning. 

Situationen förvärrades under och efter covid-19 då kvinnodominerade branscher som vård, omsorg och sociala tjänster stod för en stor del av de anmälda arbetssjukdomarna och skador. 

Arbetsmiljöverkets egna arbetsskadestatistik mellan åren 2020 och 2021 visade en kraftig ökning av antalet arbetsskador. 

I ett pressmeddelande meddelar Arbetsmiljöverket att inspektionerna som nu ska genomföras omfattar privat verksamhet med minst fyra anställda inom till exempel hemtjänst, på vårdcentraler och specialistläkarverksamhet, och kommer innebära fysiska besök runtom i Sverige under två veckor.

Insatsen är en del av en större EU-satsning där samtliga medlemsländer deltar. Inspektionen i Sverige genomförs mellan den 26 september och 10 oktober. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV