Nyheter

Ätstörningar ökade under pandemin

FOTO: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT.

Antalet patienter som fått ätstörningsdiagnos i Region Stockholm de senaste tio åren har fördubblats, enligt en ny rapport. Särskilt kraftig var ökningen under coronapandemin.

I en färsk rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm, framgår det att antalet personer som fått ätstörningsdiagnos de senaste tio åren fördubblats för flickor och kvinnor i åldrarna 11–24 år i Stockholm.

Även bland pojkar och män i åldrarna 11–44 år, har en fördubbling skett under samma period.

Det blir också tydligt i rapporten att det är stora skillnader mellan vem som söker vård och vart de bor. Lägst andel flickor och unga kvinnor med registrerad ätstörningsdiagnos har Rinkeby-Kista och högst andel har Ekerö. Bland pojkar och unga män finns lägst andel i Sigtuna och högst andel på Södermalm.

Pandemieffekt

I kartläggningen framgår det också att ökningen var mest påtaglig under coronapandemin. Effekter så som social isolering, oro för framtiden och rubbade rutiner pekas ut som bidragande faktorer som ”förvärrat symtombilden och lett till ett försämrat mående hos personer med ätstörningsproblematik”.

Till publikationen Läkartidningen, som var först med att skriva om nyheten, säger Anna Ohlis, överläkare i barnpsykiatri och författare till rapporten att pandemin har haft en hård effekt och förvärrat tillståndet för personer med ätstörningsproblematik.

– Redan tidigt i pandemin förutspådde forskare att vi kunde få se en sådan effekt. Den bristande strukturen som uppstod i och med pandemin gagnade inte personer med ätstörning, säger Anna Ohlis till Läkartidningen.

I samma artikel  berättar Anne-Line Solberg, enhetschef på Ätstörningscentrum på Sahlgrenska, att Göteborg har sett en fördubbling av antalet remisser till enheten mellan åren 2019 och 2021. Störst ökning har det varit för patientgruppen under 18 år där remissantalet femdubblats.

– Det är en påtaglig ökning och den gäller framför allt yngre tonåringar mellan 13 och 15 år. Där är ökningen dramatisk. Många ungdomar har blivit avskurna från sina sociala sammanhang och strukturer i vardagen under pandemin och vi ser både fler och sjukare patienter nu, säger Anne-Line Solberg, enhetschef på ätstörningsmottagningen till Läkartidningen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV