Krönika

Kvinnofällan – narcissister och psykopater

Det talas ofta om kvinnomisshandel och att det är strukturella, genetiska och sociala förklaringar bakom, men vi glömmer en viktig grupp – de manliga psykopaterna och narcissisterna.
Det skriver Maria Bratt som menar att vi måste visa dessa diagnosgrupper att de själva vinner på att få behandling.

I mitt arbete som ledamot för Feministiskt initiativ Region Stockholm behandlas ofta ämnet kvinnomisshandel och även dödligt våld mot kvinnor.

Vi har haft högre statistik när det gäller dödligt våld mot kvinnor och så många som 11 kvinnor har blivit mördade 2022 jämfört med 15 stycken under hela året 2021. Strukturella och skeva förhållanden i patriarkatet är en del av förklaringen – men kan vi skåda något mer i det här problemområdet? Länge har det talats om att kvinnor, som det oftast är, faller offer för manliga psykopater och narcissister i så väl media som litteratur och film.

Forskning, data och statistik visar att det är mycket vanligare med narcissism och psykopati hos män jämfört med kvinnor. De flesta som har narcissistiska drag är män och samma statistik gäller för psykopater. Vad gör detta med vårt samhälle? Och vad händer med deras närstående, som oftast är en kvinna? Även barnen drabbas ifall det är en familj.

Vi måste visa dessa diagnosgrupper att de själva vinner på att få behandling för att ändra deras beteende då de faktiskt till stor del lider själva av dessa diagnoser och vad de orsakar i deras liv. Omgivningen lider, och det värsta lidandet finns hos deras partners. Patriarkaliska förhållanden blandat med narcissism och psykopati medför katastrofala följder.

Narcissister så väl som psykopater har ett järngrepp om sina partners och närstående – och här är offren kvinnor i nio fall av tio. Den här diagnosgruppen manipulerar, utför psykiskt och fysiskt våld emot sin partner – i de flesta fall är det kvinnor och dessa män gör deras liv till ett helvete. De våldtar, utsätter kvinnan för psykiskt och fysiskt våld, i vissa fall blir kvinnorna utnyttjade ekonomiskt, männen misshandlar de gemensamma barnen och i värsta fall blir kvinnorna mördade av dem.

Det talas ofta om kvinnomisshandel och att det är strukturella, genetiska och sociala förklaringar bakom, men vi glömmer en viktig grupp – de manliga psykopaterna och narcissisterna. Som jag tidigare nämnde är de flesta psykopater och narcissister män, och då kvinnor som mår psykiskt dåligt ofta blir självdestruktiva, blir samklangen brutal och bisarr. Kvinnan som bryts ner av dessa män vänder det psykiska lidandet inåt, och blir mångt och mycket självskadande och därmed är bollen i rullning. Det här måste sjukvårdspersonal, socialtjänst och polis utbildas i för att lära känna samklangen och maktförhållandena i dessa situationer.

Det är mycket svårt att bota narcissister och psykopater och här har vi ett stort strukturellt problem i samhället – världen över – men i vissa sällsynta fall finns det bot för dessa diagnosgrupper. Det behövs mer forskning för att hitta nya behandlingsmetoder. Det är svårt att ändra någons personlighet. Det en psykolog kan ändra på är beteendet.

Vi måste visa dessa diagnosgrupper att de själva vinner på att få behandling för att ändra deras beteende då de faktiskt till stor del lider själva av dessa diagnoser och vad de orsakar i deras liv. Omgivningen lider, och det värsta lidandet finns hos deras partners. Patriarkaliska förhållanden blandat med narcissism och psykopati medför katastrofala följder.

Maria Bratt, styrelseledamot Feministiskt initiativ Region Stockholm

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV