Nyheter

Fördomar påverkar flickors matematikutbildning

Mattelektion på en gymnasieskola i Caracas, Venezuela.

Flickor globalt släpar efter pojkar i matematik. Negativa könsnormer och stereotyper som ofta hålls vid liv av lärare, föräldrar och kamrater pekas ut bland de grundläggande orsakerna, enligt en rapport från UNICEF.

Trots att fler flickor går i skolan idag än någonsin tidigare globalt, har de inte alltid samma möjligheter som pojkar att genomföra och dra nytta av en valfri utbildning.

Rapporten, som sammanställts av FN:s barnfond UNICEF, innehåller nya dataanalyser som täcker mer än 100 länder, och visar att pojkar har upp till 33 procent större chans att uppnå högre matematikkunskap än flickor.

Att lära sig matematik i ung ålder är särkilt viktigt, enligt rapporten, eftersom det ”stärker minnet, förståelsen och analysen, vilket i sin tur förbättrar barns förmåga att skapa”.

I rapporten konstateras att det uppstår långsiktiga effekter av bestående könsskillnader och det noteras specifikt hur pojkar är mer benägna att söka jobb där matematikkunskap är ett måste.

Kvinnor är särskilt underrepresenterade inom naturvetenskap, teknik, matematik och stamcellsforskning. Alla viktiga områden, som driver innovation och hållbar utveckling, och inom vilka framtidens jobb förväntas finnas.

En annan avgörande faktor är hushållens förmögenhet. Rapporten noterar att skolbarn från de rikaste hushållen har 1,8 gånger så stor chans att skaffa sig matematikfärdigheter när de når fjärde klass än barn från de fattigaste hushållen. Barn som går förskolan har upp till 2,8 gånger så stor chans att uppnå minimikunskaper i matematik vid 15 års ålder än de som inte gör det.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV