Debatt

Sverige böjer rygg för Erdoğans Turkiet

Det alltid överskuggande problemet i internationell politik är den ständigt pågående militära upprustningen som bidrar till oförmåga att lösa internationella kriser på fredlig väg.
Det skriver Jaime Gomez och Mats Ekenger, Feministiskt initiativ, som djupt beklagar att ISP har beviljat tillstånd för försäljning av krigsmaterial till Turkiet.

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har beviljat tillstånd för försäljning av krigsmaterial till Turkiet. Detta beslut begraver definitivt de få antydningarna av en feministisk vision på svensk utrikespolitik.

Turkiet ställer villkor för att godkänna Finlands och Sveriges ansökningar om att gå med i Nato. I sin stormiga resa i jakten på Nato-medlemskap har den svenska regeringen accepterat att lyfta förbudet mot export av krigsmateriel till Turkiet och utlämna personer som det landet beskriver som ”terrorister”. Feministiskt initiativ sa redan i juni i år att ”militär logik har segrat över Sveriges traditionella linje att med diplomati och internationella förhandlingar som verktyg säkra fred och stabilitet i världen”. Men den svenska regeringen tillsammans med allierade partier samt en aggressiv borgerlig opposition, har vinglat vidare på militarismens väg.

Turkiet har inte givit upp sina planer på, att liksom år 2019, invadera kurdiska områden i Syrien. Sveriges stöd till den kurdiska frihetskampen offras nu alltså på Nato:s altare. Vi kommer fortfarande ihåg när media rapporterade att Turkiet, ett Nato-land, anföll kurdiska styrkor som deltog i kampen mot Daesh.

Världen vittnade när civila föll offer i Turkiets attacker och om att mer än 300 000 människor tvingades på flykt. Rapport efter rapport från olika människorättsorganisationer visar att Turkiet förtrycker det kurdiska folket,  har ett rättsväsende som inte är oberoende, pressfriheten är nästan obefintlig, representanter för oppositionen sitter i fängelse och demonstrationer, till exempel Pride-parader, attackeras av polis.

Hanteringen av Natofrågan är en eftergift till Erdoğans Turkiet och ett avsteg från en oberoende utrikespolitisk linje. Erdoğan har lämnat en kravlista på personer som måste utvisas till Turkiet och  synpunkter har till och med framförts om svenska TV-program som framfört kritik mot turkisk politik. Det är beklämmande att se hur Sveriges regering böjer rygg för en auktoritär regering för att uppnå medlemskap i Nato och det kommer att skada Sveriges anseende i världen.

Processen för ett beslut om ansökan för medlemskap liksom analys av det säkerhetspolitiska läget har forcerats fram utan att säkra ett brett folkligt stöd. Den svenska Nato-debatten har bottnat i en maskulin syn på konfliktlösning där våld och krig går före samarbete och diplomati. Viktiga ämnen som respekt för folkrätten, nedrustning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet och humanitära frågor som skulle stå på dagordningen, är som bortblåst.

Feministiskt initiativ beklagar djupt att ISP har beviljat tillstånd för försäljning av krigsmaterial till Turkiet, ett land som visar totalt förakt för mänskliga rättigheter. Feministiskt initiativ kommer att fortsätta kräva att svensk vapenexport måste upphöra, att vapenindustrin ställs om till civil produktion och att Sverige tar tillbaka sin begäran om medlemskap i Nato.

Det alltid överskuggande problemet i internationell politik är den ständigt pågående militära upprustningen som bidrar till oförmåga att lösa internationella kriser på fredlig väg. En feministisk utrikespolitik handlar om global rättvisa, ett dekolonialt perspektiv, nedrustning, mänsklig säkerhet och kompromissar aldrig med fred och mänskliga rättigheter.

Jaime Gomez, Utrikespolitiskt talesperson för Feministiskt initiativ
Mats Ekenger, ledamot i utrikesutskottet för Feministiskt initiativ