Nyheter

Unga män mest emot jämställdhet

Unga män har svårast att acceptera ökade rättigheter för kvinnor. Jämställdheten upplevs som ett hot. Det visar en ny studie om jämställdhet och sexism i Europa.

Kvinnornas position i samhället har förbättrats de senaste årtiondena. Jämställdheten mellan män och kvinnor, som delvis har uppnåtts, ogillas dock av unga män. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet, som kallar det ”modern sexism”.

– En del människor tror att ökad jämställdhet bara gynnar kvinnor när det i själva verket gynnar hela samhället. En känsla av orättvisa kan motivera medborgare att exempelvis rösta på högerradikala partier som är emot feminism och sexuell frihet, säger Gefjon Off, doktorand i statsvetenskap.

Unga män i åldern 18 till 29 år är de som mest motsätter sig jämställdheten. I motsats till tidigare forskning visar den nya undersökningen att män känner sig mindre hotade av kvinnors ökade rättigheter ju äldre de är. Det här förvånar forskarna.

Framstegen för kvinnor upplevs av den yngre generationen män som orättvisa. En grupps ökade rättigheter upplevs ske på bekostnad av en annan grupps framsteg. Därför tycker männen, enligt den moderna sexismen, att kvinnors rättigheter inte borde främjas.

Sverige var i förra årets jämställdhetsmätning det mest jämställda landet i EU, följt av Danmark och Nederländerna. Inom området pengar hamnade Sverige dock på plats tio. Den lägre placeringen kommer sig av inkomstskillnader mellan kvinnor och män i Sverige samt kvinnors lägre tillgång till finansiella resurser.

Orsaker till modern sexism

Den moderna sexismen är högst bland unga män i områden med hög arbetslöshet, framkommer i rapporten.

Inom EU är det i Slovakien, där arbetslösheten stigit de senaste åren, som unga män mest är emot ökade rättigheter för kvinnor. De upplever att landets myndigheter är partiska till kvinnornas fördel.

Även i Sverige spelar arbetslösheten roll. Studien visar att den största andelen unga män, som tycker att ökade rättigheter för kvinnor hotar män och pojkars möjligheter, bor i kommuner där arbetslösheten ökat de senaste två åren.

– Gapet mellan unga kvinnors och mäns syn på ökade rättigheter för kvinnor, är stort i Sverige – topp 10 i EU enligt våra mätningar, säger Nicholas Charron.

Att det är just de unga männen som är emot ökad jämställdhet kan bero på många orsaker, att männen är unga, ännu inte har arbete eller påbörjad karriär. Kvinnor upplevs därför som ett hot som konkurrerar ut dem från arbetsmarknaden.

– Vi behöver bli bättre på att kommunicera fördelarna med jämställdhet. Pappor kan tillbringa mer tid med sina barn. Bördan som familjeförsörjare lättar när mammor i familjer kan göra karriär”, säger Gefjon Off.

FAKTA/Forskningsstudien

Studien baseras på en enkätundersökning med 32 469 män och kvinnor i 27 EU-länder. Deltagarna fick svara på hur mycket de instämde i påståendet att ”främjande av kvinnors och flickors rättigheter går för långt eftersom det hotar mäns och pojkars möjligheter”.

Resultaten visar att unga män i åldersgruppen 18–29 år oftast håller med om påståendet i undersökningen. Ju äldre männen blir desto mindre håller de med om påståendet. Kvinnor håller också med om påståendet men i mycket mindre utsträckning än män (i alla åldrar).

Resultatet motsäger tidigare forskning om att det är den äldre generationen som är mest konservativ och emot jämställdhet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV