Nyheter

Födelsetalen sjönk i Europa under pandemin

Födelsetalen i Europa sjönk med 14 procent i januari 2021 jämfört med samma månad året innan. Ett fall som, enligt forskningen, antas bero på den första coronavirusvågen som drabbade regionen. 

Tidpunkten sammanföll med att det hade gått nio till tio månader sedan pandemirestriktionerna och nedstängningarna, som var olika strikta i olika europeiska länder, visar studien som har publicerats i tidningen Human reproduktion.

– Ju längre nedstängningar desto färre graviditeter inträffade under den här perioden, även i länder som inte drabbats så hårt av pandemin”, säger Leo Pomar, barnmorska vid Lausanne University Hospital, och författare till studien, till BBC. 

Forskarna tror att pars rädsla för en allvarlig hälso- och social kris vid tiden för den första vågen av Covid-19 bidrog till minskningen av antalet nyfödda nio månader senare.

Allra lägst var födelsetalen i länder där sjukvården hade stora problem och utmaningar med att klara pandemin. Mest sjönk födelsetalen i Litauen (28 procent) och Rumänien och Spanien (23 procent). Medan Sverige, som inte stängde ner alls, hade samma födelsetal som tidigare, enligt forskarna.

I mars 2021 var födelsetalen tillbaka på samma nivåer som innan pandemin. 

– Men återhämtningen av antalet födslar verkar inte kunna kompensera för minskningen i januari 2021, vilket kan få långsiktiga konsekvenser för demografin, särskilt i Västeuropa där det finns en åldrande befolkning”, säger Pomar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV