Nyheter

M, KD och L bildar ny regering

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson (M), Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD), Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch (KD) och Liberalernas partiledare Johan Pehrson (L) vid gemensam pressträff, i riksdagens presscenter, om regeringsbildningen.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna kommer bilda Sveriges nya regering. Tillsammans med Sverigedemokraterna har de gjort en överenskommelse kring sex politiska områden som ska gälla under mandatperioden. 

Enligt överenskommelsen har Sverigedemokraterna fått stort inflytande över en rad sakpolitiska områden. 

Den nya riktningen för migrationspolitiken kallar Jimmy Åkesson för ett paradigmskifte. Asylrätten ska upprätthållas men i övrigt ska reglerna skärpas på i princip hela asyl- och migrationsområdet. Antalet kvotflyktingar ska ner från en nivå på över 6 000 till 900 per år. Inga svenska regler på asylområdet ska vara generösare än miniminivån för vad EU-rätten medger.

Kriminalpolitiken kommer skärpas. Anonyma vittnen, visitationszoner coh ökad kameraövervakning kommer att införas.

A-kassan kommer att ligga kvar på samma nivå som tidigare.

Det ska göras stora satsningar inom vården med ökad primärvårdsnärvaro.

Det ska införas ett högkostnadsskydd för höga elpriser.

Det utlovades även en ny friskolelag, som ska göra att man inte kan ta ut vinst. Med tillägget ”det ska inte gå att ta ut vinst om man inte kan visa ett gott resultat”, enligt Johan Pehrson,

Sverigedemokraterna kommer att få ett samordningskansli inne i regeringskansliet.

Men samarbetet är långt ifrån enkelt, blev uppenbart. Det är många saker som vi inte kommer att lämna besked om här och nu, sade Ulf Kristersson. Han medgav samtidigt att det var en ”entydig och djup förlust för partiet”.