Nyheter

Fler sökte hjälp för alkoholberoende

Sedan pandemins start 2020 har fler kvinnor i Malmö sökt hjälp för alkoholberoende. Nu vill forskare i staden studera orsakerna bakom uppgången.

De senaste 15 åren har svenskarnas alkoholkonsumtion minskat, men nu har ett trendbrott skett i Malmö, där allt fler kvinnor söker hjälp. Redan i början av pandemin flaggade många experter för ökad alkoholkonsumtion och återfall.

– Vi såg en uppgång under 2020 och speciellt efter de mest intensiva perioderna av pandemin, säger Anders Håkansson, forskare och överläkare på beroendemottagningen till SVT nyheter.

Håkansson konstaterar att av de vårdsökande som kom till beroendemottagningen Triangeln, där han är överläkare, var en större andel än tidigare, kvinnor.

Tillsammans med forskarkollegor vid Lunds universitet vill han utreda varför en större andel kvinnor sökte hjälp i Malmö under pandemin. Detta genom intervjuer med kvinnor om vad som fått dem att söka vård. Vidare vill de även se till hur alkoholvanor påverkats efter pandemins restriktioner.

Under pandemin undersökte forskarna hur vårdsökandet påverkades av restriktioner och pandemins olika faser med fler eller färre allvarligt sjuka. De fann att takten för hur många personer som sökte hjälp för alkoholberoende inte minskade.

Enligt Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, var omkring 400 000 barn folkbokförda i ett hushåll med en vuxen som har en riskkonsumtion av alkohol år 2020. Det innebär att cirka 1 av 6 barn i Sverige har en nära relation till en vuxen med förhöjd risk för fysiska, psykiska och sociala skador på grund av högt alkoholintag.

En global trend

Redan i början av pandemin varnade experter runt om i världen för att fler människor skulle komma att utveckla alkoholberoende och att risken för återfall var stor för dem som kämpar med nykterhet.

Bland annat i Storbritannien förespås antalet dödsfall i alkohol på grund av drickande under pandemin öka. Varningarna kommer från två separata färska studier från Institutet för alkoholstudier och Sheffield universitet.

De brittiska studierna visar också att effekterna inte är jämnt fördelade över befolkningen. De mest eftersatta områdena förväntas bli oproportionerligt påverkade. I Wales steg alkoholrelaterade dödsfall med 19 % till det högsta på 20 år 2020.

Även i USA har flera studier visat att amerikanerna drack mer alkohol under pandemin för att hantera stress och oro för framtiden. Bland annat i en stor studie som gjordes av amerikanska socialdepartementets egna researchers framkom att berusningsdrickandet ökade, liksom besöken på akuten för alkoholabstinens.

Rapporten fann också att antalet alkoholrelaterade dödsfall, inklusive från leversjukdomar och olyckor, ökade med 25 procent mellan åren 2020-2021.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV