Nyheter

Kvinnorörelsen och jourerna skeptiska till nya regeringspolitiken

Statsminister Ulf Kristersson (M) möter media på en pressträff där nya statsråden i regeringen presenteras 18 oktober 2022.

Sverige har fått en ny regering och regeringsförklaring inför de kommande fyra åren. Till grund för regeringssamarbetet ligger Tidöavtalet. Fempers nyheter har frågat ordförandena för Unizon och Roks, Sveriges största kvinnojoursorganisationer, hur de ser på innehållet i den politik som kan förväntas föras framåt.

Tidöavtalet riskerar att försämra kvinnors liv. Det skriver nätverket Sveriges kvinnoorganisationer (före detta Kvinnolobbyn) i en analys av avtalet som ligger till grund för den nya regeringsbildningen. Politik som sänkta skatter på kapital, företagande och arbete i kombination med ett bidragstak kommer troligen att öka de ekonomiska klyftorna mellan kvinnor och män, menar organisationen.

Ökad trygghet och minskad kriminalitet är ett centralt tema i det nya regeringssamarbetet. Men det är framförallt mäns våld mot män som prioriteras, medan mäns våld mot kvinnor knappt nämns.

– Det är tydligt att den nytillträdda regeringen fokuserar på insatser mot grov brottslighet – men det är för lite fokus på de grova brott som män utövar mot kvinnor, säger Olga Persson förbundsordförande för Unizon – ett riksförbund för kvinno-, tjej- och ungdomsjourer.

Från Unizon har de länge krävt en nationell samordning för politiska åtgärder mot mäns våld mot kvinnor.

– Vi förutsätter att regeringen även arbetar mot mäns grova brottslighet mot kvinnor med samma kraft, resurser och mandat som all annan grov brottslighet. Mäns och killars brottslighet mot kvinnor och flickor måste upp på den högsta politiska dagordningen och stanna där, och vi vill se konkreta åtgärder som följs upp.

Olga Persson ordförande Unizon
Olga Persson ordförande Unizon. FOTO: pressbild

Att statsministern i regeringsförklaringen särskilt nämnde flickors och kvinnors rätt att leva sina liv fria från mäns våld tycker Unizon är positivt.

Men att den nytillträdde utrikesministern samma dag går ut och meddelar att begreppet feministisk försvinner från utrikespolitiken väcker så klart flera frågetecken, menar Persson.

Prostituerade riskerar utvisning

I en debattartikel i Aftonbladet beskriver en rad undertecknare från olika civilsamhällesorganisationer Tidöavtalet som ett enormt bakslag för kvinnors rättigheter, samt som ett förslag som urholkar den svenska modellen och riskerar att sabotera det arbete som civilsamhället byggt upp på området under de senaste 20 åren. De menar att Tidöavtalet strider mot kvinnors mänskliga rättigheter.

Förslaget att utöka möjligheterna att utvisa utländska medborgare som utnyttjas i prostitution för bristande vandel, vänder de sig särskilt emot. Kvinnor som utsätts för prostitution är inte förövare utan brottsoffer.

”Att skaffa sig sex genom att utnyttja en kvinna som inte har något annat alternativ för att överleva är att begå ett övergrepp. Liksom vid andra typer av våld bör den som gör sig skyldig till övergreppet kriminaliseras medan den som utsätts bör få stöd och skydd.”

Enligt undertecknarna av debattartikeln är det helt orimligt att kvinnorna riskerar ett så strängt straff.

”Medan de som åker fast för sexköp kommer undan med villkorlig dom och dagsböter vill Sverige nu straffa kvinnor i prostitution och utsatta för människohandel med en av lagens strängaste påföljder: Utvisning.”

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard säger i ett uttalande till SVT nyheter på torsdagen att:

– Det handlar inte om att vi ska sätta dit utsatta människor, som är sjuka eller prostituerar sig, utan i dagens samhälle handlar det snarare till exempel om de som har samröre med ett kriminellt gäng.

På följdfrågan från SVT ”Så (bristande vandel red. anm.) det gäller inte de prostituerade kvinnorna?” svarar hon:

– Nej, det är inte det vi tar sikte på här, utan det vi gör är att vi nämner hur lagstiftningen såg ut tidigare, där var det en sådan omständighet. Det här någonting som man måste titta på väldigt noga.

Feministisk utrikespolitik skrotas

Den nya regeringen vill begränsa migrationen kraftigt. Biståndet sänks och den feministiska utrikespolitiken skrotas.

– Utrikesminister Tobias Billström nämnde som sagt redan första dagen i sitt nya uppdrag att regeringen kommer att utmönstra begreppet feministisk utrikespolitik och vi kommer självklart göra allt för att säkerställa att utrikespolitiken fortsätter prioritera flickors och kvinnors levnadsvillkor med särskilt fokus på sexuell exploatering av kvinnors- och flickors kroppar i pornografi, prostitution och surrogatmödraskap, säger Olga Persson från Unizon.

Hon fortsätter:

– Vi kommer också noga följa den olyckliga utvecklingen gällande avköningen av politiska styrdokument som strider mot de jämställdhetspolitiska målen som ju förutsätter att flickors och kvinnors livsvillkor går att mäta och följa över tid.

Roks ordförande Jenny Westerstrand
Roks ordförande Jenny Westerstrand. FOTO: Pressbild

Jenny Westerstrand, ordförande för Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, säger att de från Roks tycker att det är spännande med en jämställdhetsminister som uttrycker intresse för brottsoffren.

– Vi vill bort från det paradigmskifte som den förra regeringen aviserade och som innehöll ett förövarfokuserat perspektiv. Vi arbetar stenhårt för att kvinnornas och barnens verkligheter ska vägleda politiken. I det ingår att kämpa för de ideella kvinnojourernas frihet framåt och för att vår rörelses kunskap ska göras vägledande för arbetet med stöd och skydd av kvinnor och barn. Vi ser också ett skriande behov av forskning om mäns våld mot kvinnor.

– Vi ser inte ett problem per se med ett regeringsskifte. Den avgående regeringens politik på området har monterat ner den bas på vilken svenskt arbete mot mäns våld mot kvinnor har stått – en feministisk förståelse som håller samman kön, makt och våld –  och ersatt den med könsneutrala perspektiv, skrämmande tondöva för verkligheten men fixerade vid systemtro och vackra ord. Vi kommer inte att sakna det arbetet.

Våldskapital hos SD

Hos Roks finns dock en oro för vad som komma skall.

– Vi är väldigt oroade för vad alternativet ska bjuda. Vi ser otroliga faror framåt. Inte minst vill vi peka på att ett parti med enormt inflytande över politiken, SD,  med var fjärde mans röst i Sverige, har ett sorts våldskapital som hela tiden ligger hotande över samtal och debatt.

– En viktig aspekt av detta är sättet på vilket tongivande profiler hos dem använder alt-righthögerns strategier för kommunikation: Man kombinerar motsatser som inte går ihop, man skämtar och är gravallvarlig i samma mening, man säger sig oförstående inför ”sunt-förnuft-tolkningar” och skyller på mottagaren för hur ett budskap tas emot. Man rycker kort sagt undan grunden för rationella samtal. Det här är precis det sätt på vilket förövare talar.

– Vi står därmed inför ett slags våldsverkan från högsta samhällstopp. För våra frågor, som är så beroende av sansad debatt, vilja att förstå och att man inte eldar under hatet mot kvinnor, är det en mycket skrämmande utveckling när acceptans för och profitering på detta sätt att tala breder ut sig, uppifrån. Tanken på att driva radikal politik i detta sammanhang, och att borgerliga politiker finner sig i att deras maktbas står på en grund av dylikt tal, är skrämmande och dystert.

Upp till bevis i budgeten

Hur kvinnojoursrörelsen och dess röstbärande och icke vinstdrivande kvinno- tjej- och ungdomsjourer kommer att påverkas mer specifikt vet de först när den nya regeringens första budget kommer i november. Då kommer det bli tydligt vilka områden som kommer att få resurser för att arbeta mot mäns våld mot kvinnor.

Unizon siktar nu på att fortsätta sitt hårda arbete för att säkerställa medlemsorganisationernas möjligheter till långsiktig finansiering.

– Det handlar om alla delar i våra verksamheter, det är högt prioriterat för att vi ska kunna fortsätta bedriva både stöd, skydd, prevention och påverkan som en helhet, säger Olga Persson.

Framåt kommer det också att ligga fortsatt fokus på att barn som upplevt pappas våld mot mamma inte ska tvingas till umgänge med pappan och behovet av trygga bostäder för våldsutsatta.

– Det är ofattbart att domstolar i Sverige dömer barn till tvångsumgänge med deras förövare, det måste upphöra. Vårt fokus ligger också på våldsutsatta kvinnors och barns rätt till en trygg bostad och vi ser fram emot en bostadspolitisk debatt där kvinnor som blir hemlösa på grund av våldsamma män finns med på agendan och att deras rätt till en trygg bostad prioriteras, säger Persson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV