Nyheter

Banbrytande dom kan ge rätt till abort i Indien

Fyra unga kvinnor och en ung man i ett området RK Puram i södra Delhi på väg hem från skolan.

Högsta domstolen i Indien har meddelat en dom, som utgör ett ”löfte om att faktiskt leda till reproduktivt självbestämmande för indiska kvinnor, särskilt genom tillgång till abort”. Det skriver två indiska forskare i en debattartikel i Al Jazeera, och hoppas även på kriminalisering av våldtäkt inom äktenskapet.

Kärnpunkten i det som stod på spel i domstolen var om en ogift kvinna kunde söka göra en abort i lagens namn. Högsta domstolen slog fast att det kan hon visst.

I beslutet fanns även en djupare diskussion kring flera aspekter av abortfrågan och kvinnors reproduktiva- och sexuella rättigheter. Potentiellt, menar Shreya Shree och Gauri Pillai, båda från National Law School India University, Bengaluru, att det till och med skulle kunna bana väg för kriminalisering av våldtäkt i äktenskapet. Något som för närvarande inte är straffbart i Indien.

Forskarna menar att det i princip var första gången som en indisk domstol närmade sig en kritisk juridisk fråga utifrån kvinnans perspektiv. Och just det, att kvinnan blir lyssnad till, är ett viktigt budskap.

Laglig abort i vissa fall

Abort är idag tillåten i Indien under vissa omständigheter och med ett särskilt godkännande av en läkare. Det kan röra sig om fall då kvinnans liv eller hälsa är i allvarlig fara eller om det finns en betydande risk att barnet kan födas med fysiska eller psykiska avvikelser, eller om graviditeten beror på våldtäkt eller misslyckade preventivmedel. Abort är I dessa specifika fall tillåten fram till den 20 graviditetsveckan.

Studier visar dock att de indiska kvinnornas tillgång till abort i praktiken är begränsad och kontrolleras av faktorer som de inte själva kan påverka. Det handlar om tillgången till kliniker och läkare som utför abort, information om rättigheter och hur de ska gå tillväga och höga kostnader. Även attityder och den sociala kontexten spelar roll för hur vilka möjligheter kvinnan har att faktiskt kunna få en abort.

Det är framför allt kvinnor som lever i fattigdom eller samhällsmarginalen och tillhör de lägre samhällsklasserna eller en minoritet som inte har tillgång till legal abort. 

Kriminalisera våldtäkt i äktenskapet

I den nu aktuella domen lyfts det faktum att kvinnor idag måste bevisa och argumentera för att de har rätt till en abort och övertyga en läkare om det, vilket i sin tur är ett hinder. Staten och myndigheterna ska inte utgöra ett hinder för kvinnor att få tillgång till abort.

Domstolens utlåtande ger också kvinnor som våldtas inom äktenskap rätt att få tillgång till abort. Detta hoppas de två forskarna Shreya Shree och Gauri Pillai på sikt ska kunna leda till att våldtäkt inom äktenskapet kriminaliseras.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV