Nyheter

Hot och våld vanligt inom socialt arbete

Behandlingsassistenter, socialsekreterare och socialpedagoger är de arbetsgrupper som på grund av hot och våld löper högre risk att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall än andra på jobbet. Det framkommer i en rapport från Afa Försäkring.

– Hot och våld är den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall, till exempel att man blir misshandlad eller hotad på jobbet. Dessa olyckor utgör 49 procent av de allvarliga olyckorna för män och 40 procent för kvinnor som jobbar inom socialt arbete, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring i ett pressmeddelande.

Fysiska attacker ligger bakom fyra av fem hot och våld-olyckor.

– De två största yrkesgrupperna socialsekreterare och behandlingsassistener och socialpedagoger har högst andel hot och våld-olyckor inom yrkesgruppen. För dem utgör hot och våld mer än vartannat allvarligt arbetsolycksfall, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– Yrkesundergruppen behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. har även högst risk för ett allvarligt arbetsolycksfall och ligger högre än genomsnittet för hela den svenska arbetsmarknaden.

En kvinna i åldern 36–45 år som jobbar som socialsekreterare, berättar om en hotfull attack på jobbet som ledde till medicinsk invaliditet, i rapporten: 

”Tog emot besök på mitt arbetsrum. När klienten skulle gå tog han fram en kniv och höll den mot halsen på mig. Jag blev knivskuren i halsen, vänster hand och i buken.”

En man i åldern 46–55 år som jobbar inom yrkeskategorin behandlingsassistenter och socialpedagoger berättar om en händelse som orsakade en akut krisreaktion och långvarig sjukfrånvaro:

”En ungdom slog mig i ansiktet, en annan ungdom sparkade mig i ryggen. När jag vände mig om tog en av dem mina glasögon och slängde i golvet så att de gick sönder”.

Tanken är att rapporten ska ge ökad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, och som arbetsmarknadens parter kan ta del av och använda i det förebyggande arbetet. Det kan också ligga till grund för forskning. 

I rapporten framkommer även uppgifter om långvarig sjukfrånvaro samt de vanligaste psykiska diagnoserna bland anställda inom socialt arbete och vilka åldersgrupper som har den högsta risken att drabbas av dessa.

Statistiken i rapporten kommer från Afa Försäkrings skadedatabas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV