Nyheter

Snigelfart för jämställdheten i EU

Heléne Fritzon EU-parlamentariker S.

På måndagen kom EU:s jämställdhetsindex – en mätning, som visar hur det är ställt med jämställdheten i EU. Sverige får bra resultat, men framstegen stannade av. EU-parlamentariker Heléne Fritzon (S) kommentarer mätningen i Fempers nyheter.

Vad är din kommentar till det övergripande resultatet i årets jämställdhetsindex?

– Utvecklingen för ett jämställt EU sker i snigelfart. Mitt barnbarn, som nyligen började skolan, kommer att vara pensionär innan hon lever i ett jämställt EU. Det duger inte! Vi måste öka takten – fler kvinnor måste få en egen inkomst, rätten till sexuell- och reproduktiv hälsa (SRHR) måste försvaras och all form av våld mot flickor och kvinnor måste stoppas.
 
Det går bakåt på nästan alla områden i årets jämställdhetsindex. Hur ska vi förstå det?

– Pandemins negativa påverkan för jämställdheten bekräftar återigen att jämställdhet prioriteras bort vid kriser, trots att vi vet att kriser slår hårdare mot kvinnor och barn. Rysslands krig mot Ukraina, den pågående energikrisen och den allt överskuggande klimatkrisen är bara några exempel. Kriser får inte bli en ursäkt för att pausa arbetet för jämställdhet, tvärtom måste jämställdhet integreras för att kunna lösa kriserna.
 
Finns det intresse inom EU att driva jämställdhetsfrågor? Inom vilket område ser du störst möjligheter?

– Det är viktigare än någonsin att vi aktivt driver på för ett jämställt EU. Vi är flera progressiva krafter som driver frågan men när allt fler konservativa och högerextrema kommer in i maktens rum växer motståndet. Vi har inte råd att backa bandet. Den nedåtgående trenden riskerar nu att fortsätta, inte minst när Sverige nu fått en högerkonservativ regering styrd av SD.
 
Makt är det som ökar mest, hur ska EU arbeta för att jämställdheten ska omfatta alla kvinnor?

– För att vi ska uppnå ett jämställt samhälle måste all politik och alla beslut genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Vi måste se till att kvinnor och män är rättvist representerade i beslutsfattande men likaså att resurser fördelas på ett jämställt sätt och att deras rättigheter försvaras –  det är först då vi verkligen kan fatta kloka, politiska beslut som gynnar hela samhället.