Nyheter

Abort med nätkonsultation lika effektivt som på sjukhus

Banbrytande forskning visar att medicinsk abort som görs i hemmet med nätkonsultation är ett lika säkert, effektivt och gångbart alternativ som att göra det på sjukhus. Allra bäst är det för kvinnor i miljöer med bristande resurser.

Tillgången till medicinsk abort ökar och för första gången någonsin har forskare undersökt hur effektiv, säker och tillgänglig abort som görs med nätkonsultation är.

Studien, som är ett samarbete mellan forskare vid Cape Town University i Sydafrika och Karolinska Institutet, utfördes mot bakgrund av några häpnadsväckande fynd om aborter. Trots att Sydafrika 1996 legaliserade tillgång till abort under de tolv första graviditetsveckorna, beräknas hälften av alla aborter i Sydafrika ändå ske utanför lagen och genomföras av personer som saknar tillstånd och lämplig utbildning.

I studien framgår det att många kvinnor i Sydafrika inte vill gå till sjukhus eller vårdinrättningar för att göra abort på grund av det stigma som omger abortfrågan i landet.

Omkring 900 kvinnor som behövde tillgång till medicinsk abort i Kapstaden deltog i den kliniska prövningen. Den första gruppen på 450 kvinnor fick personliga konsultationer med vårdpersonal och ultraljudsundersökning.

De återstående 450 kvinnorna fick medicinsk abort med stöd via digitala tjänster. Kvinnorna var tvungna att fylla i ett frågeformulär som granskades av en läkare och när patienten godkändes skickades fyra separata meddelanden via Facebook Messenger med information och riktlinjer om vad de skulle göra hemma och hålla utkik efter.

Därefter ombads patienten att besöka en klinik, där en sjuksköterska undersökte livmodern, och sedan distribuerade de båda abortpillren som patienten sedan fick ta med hem.

– Denna modell skulle kunna användas på kliniker utan tillgång till ultraljudsundersökningar. Den kan också användas i miljöer med begränsade resurser där abort är lagligt men tillgången begränsad, säger Margit Endler, förlossningsläkare, biträdande lektor på Karolinska institutet och senior forskare vid Cape Town University och en av författarna bakom rapporten, i ett pressmeddelande.

Vidare säger hon att de flesta kvinnor som deltog i forskningsstudien rapporterade att de föredrog den medicinska modellen med nätkonsultation för abortvård framför att behöva uppsöka sjukhus.

– Detta visar att nätkonsultation och onlineinstruktioner är något kvinnor förstår och kan använda med tillförsikt. Vi hoppas innerligt att den här forskningen kan komma att utöka de digitala hälsovårdstjänsterna som ett sätt att öka tillgången till abort i Sydafrika, säger Endler.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV