Nyheter

EU ska bekämpa mäns våld mot kvinnor

EU-ledamoten Evin Incir (S) i EU-parlamentet i Strasbourg.

EU-parlamentariker Evin Incir (S) är utsedd till chefsförhandlare när EU tar ett historiskt grepp för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Var tredje kvinna i EU beräknas ha drabbats av mäns våld mot kvinnor. Mer än var femte kvinna har drabbats av våld i nära relationer. 2020 uppskattas varannan ung kvinna ha utsatts för nätvåld. Covid-19 pandemin har förvärrat situationen ytterligare. Detta framkommer i en genomgång som EU-kommissionen har gjort.

– Miljontals kvinnor i Europa lever idag i skräck för när nästa slag ska komma. Det räcker nu! Det krävs konkreta och handlingskraftiga åtgärder, med skarpa lagändringar, inklusive förebyggande arbete, säger Evin Incir, som alltså kommer att ansvara för att ta fram ett EU-direktiv i Europaparlamentet med syfte att bekämpa våldet, i ett pressmeddelande.

EU-kommissionen presenterade sitt paket mot könsbaserat våld på Internationella kvinnodagen den 8 mars i år. Då föreslogs bland annat att alla medlemsländer ska införa samtyckeslag, kriminalisera könsstympning och onlinetrakasserier samt stärka stödet till våldsutsatta.

Paketet förväntas bli den första EU-gemensamma lagstiftningen på området och bygger på Istanbulkonventionen, det mest heltäckande internationella ramverket för att ta itu med våld mot kvinnor och våld i hemmet.

Nu ska förslagen förhandlas i Europaparlamentet innan de kan bli lag. Den socialdemokratiska EU-ledamoten Evin Incir kommer alltså att leda dessa förhandlingar.

Enligt Incir bör samtyckeslagar införas i hela EU, men hon vill se ett skarpare förslag än det EU-kommissionen har presenterat.

– Förslaget är bra, men det räcker inte. Därför vill jag se att ett samtycke aldrig ska gå att köpa. Jag vill också bredda definitionen av vad som omfattas av en våldtäkt. Kvinnans upplevelse ska vara central vid tillämpningen av lagen, säger Evin Incir som även vill se förlängda preskriptionstider och skärpta straff för de som begår den här typen av brott.

Dessutom vill hon se ett förbud för könsstympning och ett stopp på häxjakten på kvinnor på nätet.

Detta finns med i EU-kommissionens förslag som nu ska förhandlas. Där finns också konkreta förslag på stöd- och skyddsåtgärder under rättsprocessen.

Det betonas att kvinnors behov ska stå i centrum i rättsprocesserna. Det måste säkerställas att kvinnor kan vara säkra före, under och efter rättsprocesserna. I dag är det många kvinnor, vars situation förvärras när de försöker lämna en våldsam man, vid brottsanmälan eller under pågående rättsprocess och de står i princip alltid skyddslösa.

– Under rättsprocessen är det inte kvinnans frihet som ska begränsas, utan förövarens. Kvinnor har rätt att vara säkra där de bor och vistas, säger Evin Incir.

Enligt det förslag som nu presenteras ska det vara lätt att anmäla, det ska gå att göra online, och det ska alltid finnas stödlinjer öppna.

Förslaget från EU-kommissionen ligger just nu på EU-parlamentets bord och diskuteras.

”Vi är i stadiet där vi samlar in synpunkter från olika aktörer, exempelvis civilsamhället. Alla ändringsförslag ska vara inlämnade senast i januari”, skriver Evin Incirs pressekreterare Tobias Öhgren i ett mejl till Fempers nyheter.

Parlamentet kommer att rösta om lagpaketet någon gång under våren 2023.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV