Nyheter

Stärkta rättigheter för Spaniens hushållsarbetare

Förra året beviljades hushållsarbetare i San Francisco USA rätt till betald sjukersättning.

Hushållsarbetare i Spanien får utökade rättigheter. Det har den spanska vänsterregeringen beslutat. Lagen som trädde ikraft den 1 oktober, ger denna yrkesgrupp samma rättigheter som anställda inom industrin.

Hundratusentals kvinnor i Spanien får rätt till socialförsäkring, minimilön och arbetslöshetsersättning, enligt beslut från den spanska regeringen.

Många, kanske till och med de flesta, som arbetar med att ta hand om äldre, laga mat till skolbarn och ta hand om allt hushålls- och trädgårdsarbete i privata hem arbetar under prekära förhållanden, en hel del dessutom utan kontrakt och därmed helt utan rättigheter.

En av tre av dem lever i fattigdom.

Genom att likställa hushålls- och omsorgsarbetare, städare och trädgårdsmästare med andra stora yrkesgrupper på arbetsmarknaden vill den spanska vänsterregeringen dels ge dem utökade rättigheter, dels sätta stopp för diskriminering av dessa yrkesgrupper på arbetsmarknaden.

Spanien är i och med de nya bestämmelserna ”ett bättre land”, sade arbetsministern Yolanda Díaz i en kommentar till det stärkta arbetsrättsskyddet.

Minimilön och arbetslöshetsersättning

I framtiden ska det inte heller vara möjligt att avskeda exempelvis hushållsarbetare och städare utan rimliga skäl. Och om de förlorar jobbet ska de ha rätt till arbetslöshetsersättning.

Sedan den 1 oktober är det dessutom inte längre giltigt med muntliga kontrakt, som tidigare har varit ganska vanligt förekommande för deltidsarbete i branschen. Alla kontrakt ska vara skriftliga. Saknas ett skriftligt kontrakt riskerar arbetsgivaren böter.

Hushållsarbetande kvinnor ska även ha rätt till minimilön. Den uppgår till minst cirka 11 000 kronor per månad vid heltid.

Arbetsminister Yolanda Díaz kallar det en feministisk reform. Detta eftersom en majoritet av alla landets hushålls- och omsorgsarbetare är kvinnor. Förutom att de flesta är kvinnor, är en tredjedel av dem över 55 år och nästan hälften är migrantkvinnor.

Närmare 200 000 kvinnor beräknas arbeta svart som hushållsarbetare i Spanien i dag. Detta utöver de 370 000 kvinnor som är registrerade i branschen.

Med reformen stärks dessa kvinnors roll på arbetsmarknaden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV