Intervju

Brännande feministisk festival tillbaka i Malmö

Festivalgruppen 2021 inleder karaoken.

I mitten av november anordnar Malmös feministiska nätverk Feministisk festival i Malmö. Det är ett av Sveriges största evenemang för feministisk konst, kultur och organisering. Fempers nyheter har ställt tre frågor till festivalkoordinator Petra Larsson.

Varför behövs Feministisk festival?

– I en tid där medmänsklighet, solidaritet och förståelse får allt mindre utrymme är det extra viktigt att de rörelser som jobbar med rättvisefrågor och stärkande av demokratin fortsätter sitt arbete, och lyfter och stöttar varandra.

– Vi har en ny regering som direkt lagt förslag som är tveksamma när det kommer till mänskliga fri- och rättigheter och som valt att samarbeta med ett främlingsfientligt parti så det känns som att vi mer än någonsin behöver samlas och utbyta erfarenheter och lära oss av varandra.

– För feminismen är bara relevant om den är i takt med sin samtid och måste hela tiden utvecklas. Vi måste våga ifrågasätta oss själva och varandra och alltid komma ihåg att feminism inte bara är politisk analys och ideologi utan även en praktik. Vi måste aktivt arbeta för förändring, aktivt delta i diskussionerna och se till att fler röster blir hörda.

Petra Larsson, festivalkoordinator 2022
Petra Larsson, festivalkoordinator 2022

Vad står på programmet i år?

– Det är som vanligt ett brett och varierande program. Alltifrån en chans att testa spela Suffrage, ett brädspel av Athena Spel baserat på suffragetternas kamp i Storbritannien, till föreläsning om våld i lesbiska och queera relationer.

– Vi kör igång på fredagskvällen med quiz och konsert och dj på Far i hatten, sen heldag på ABF med föreläsningar, samtal och workshops på lördagen. På lördagkvällen höjer vi tempot ytterligare med Klubb FemFest på Plan B och sen avrundar vi hela festivalen med marknad och söndagshäng på ABF.

Roba Kadhem och Aya Said från podden Lyssna tjejer som sände livepodd under FemFest 2021
Roba Kadhem och Aya Said från podden Lyssna tjejer som sände livepodd under FemFest 2021

Är det något i programmet ni är extra pepp inför, och är det något samtal eller evenemang som ni skulle vilja flagga lite extra för?

– Det är nästan omöjligt att lyfta fram bara några grejer eftersom hela poängen med festivalen är att vara en bred plattform, men det är väldigt kul att vi har så många bra samarbeten. Som filmprogrammet på Panora, som satts ihop av Folkets Bio och Antirasistiska filmdagar och konstutställningen på The Cowgirl Gallery.

– Krakel kommer och sänder livepodd om bell hooks, det ser vi också mycket fram emot.

– Sen är det klart att vissa saker känns mer akuta, mer brännande än andra, som det som händer i Iran till exempel, så det känns bra att vi har en programpunkt med Kvinnorättsförbundet om det, avslutar Petra Larsson.